Hopp til innhold

Norge bør bygge batterifabrikk

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norge må utnytte sine muligheter. Elbilsuksessen kan gi nye næringer og nye arbeidsplasser. Norsk elbilforening mener landet bør satse på kortreist batteriproduksjon.

Norge er i best tenkelig posisjon for å produsere kortreiste elbilbatterier med ren, fornybar strøm.

Vi er verdensmestre i omlegging fra fossile biler til elbiler. I dag er 19 % av alt nybil-salget elbil. Vi har markedet, vi har ren kraft, men mangler politiske ideer for hvordan vi skal utnytte denne historiske muligheten. Norge er i en unik situasjon for industrielle nyetableringer, men valgkampen har så langt vært uten visjoner for hvordan vi kan bruke elbil-forspranget til å skape ny industri og nye jobber. Det industrielle og digitale økosystemet rundt elbilen kan gi arbeidsplasser og store inntekter, men i valgkampen er det ingen forslag på bordet. Fravær av nye ideer gjør at vi er i ferd med å bli akterutseilt av for eksempel svensker og finner. Kortreiste grønne batterier Norge er i best tenkelige posisjon for å produsere kortreiste elbilbatterier ved hjelp av ren, fornybar strøm. CO2-utslipp fra batteriproduksjon er fortsatt relativt stort fordi det kreves store mengder kraft til produksjon. Teslas «Gigafactory» i Nevada skal produsere fornybart gjennom solenergi, men de aller fleste fabrikkene er fortsatt avhengig av skitten kraft fra kull eller gass. I dag kan ingen land skilte med utslippsfri batteriproduksjon. En norsk bærekraftig batteriproduksjon vil være et viktig bidrag for å redusere utslippene. Vi må jobbe for at elbilkomponenter lages i nærheten av det markedet bilene skal leveres i, for batterier bør også være «kortreiste». Etterspørselen øker Antall elbiler øker i ekspressfart, og tempoet vekker internasjonal oppsikt. Dette gir oss en unik mulighet, og politikerne burde vært på banen med løsningsmodeller for å tilby tomter og gode finansielle rammebetingelser. Særlig tilgang på egnede tomter er en stor utfordring for potensielle etableringer. Nordisk konkurranse Nabolandene kan ta oss igjen. I Sverige er det seriøse planer om bærekraftig svensk batteriproduksjon i Northvolt og finnene har råvaretilgang og prosjekter på gang. De er som kjent gode til å skalere opp industrielle satsinger. Med tilsvarende muligheter som oss, ville de nok hatt flere nye industrieventyr fiks ferdig på tegnebrettet. Lykkes eksempelvis svenske Northvolt med sine etableringer, kan de vinne det nordiske kappløpet. Nye industrieventyr Økosystemet rundt elbilen byr på muligheter for både tradisjonell prosessindustri og den nye digitale industrien. Norsk Hydro skalerer opp produksjonen av bærekraftig aluminium til bilproduksjon, og bidrar slik til et enda bedre utslippsregnskap for elbilene. Det jobbes også med å etablere utvinning av sjeldne jordarter her i Norge, som er en viktig komponent i elmotoren. Og vi har IT-miljøer som kan sitte på nøkkelen til morgendagens løsninger for styring av strømnettet.  NVE-direktør Per Sanderud presenterte forrige uke en ny rapport som peker ut elbilens batterikapasitet som en viktig brikke for å løse kapasitetsutfordringer når hele samfunnet skal elektrifiseres. Dette blir raskt et globalt problem, og potensialet for utvikling, og ikke minst utprøving, av ny programvare for smart lading, er noe Norge kan teste ut i et reelt marked før noen andre. Se rapporten Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett. Det handler om vilje og evne til storskala utprøving av de nye løsningene. Vi har et gryende massemarked for elbil. Det gir oss muligheter som ingen andre land kan skilte med. Utfordringen Norsk elbilforening ga innspill til det regjeringsnedsatte utvalget «Grønn konkurransekraft», som leverte sin rapport i fjor. Vi bør forvente et høyere tempo og en større vilje til å sette kraft bak ordene om omstilling til den grønne økonomien. Det er oppsiktsvekkende at dette ikke har blitt en viktigere sak i valgkampen. De to største partiene er sørgelig opptatt av å argumentere for fortsatt utvinning av olje og gass på norsk sokkel. De er herved utfordret: Veivalget må gjøres nå, før vi blir forbikjørt av land som ikke i like stor grad henger fast i den oljebaserte «gamle» økonomien. Så, hvor skal den første fabrikken bygges? Dette innlegget ble først publisert i VG 3. september 2017.