Hopp til innhold

Norsk elbilsuksess gir Norge en bra sak i EU

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rett før sommeren sendte Finansdepartementet sin midtveisevaluering av momsfritaket i norsk elbilpolitikk til den europeiske institusjonen ESA i Brussel. Rapporten synliggjør at de norske kjøpsfordelene på elbil virker og at disse ikke bør endres hvis Norge skal innfri sine klimamål.

Christina Bu, generalsekretær for Norsk elbilforening, mener rapporten tydelig viser at norske myndigheter ser hvor viktig momsfritaket er for å stimulere til økt elbilsalg.  – Jeg synes Finansdepartementet i rapporten argumenterer veldig godt for hvorfor man bør ha fritak for moms på elbil. De har blant annet gjennomført en analyse som viser at momsfritaket faktisk har resultert i tilsvarende lavere priser, og ikke forsvinner til for eksempel bilforhandlere. Det er positivt, sier Bu og legger til: – Finansdepartementet skal ha skryt for å ha levert en så bra og faglig god rapport. Jeg anbefaler alle på Stortinget å lese rapporten, fordi den er veldig, veldig god. 

Elbilpolitikken trengs

rapporten er budskapet fra den norske regjeringen at: 

Best i Europa

Rapporten fra Finansdepartementet konkluderer med at det norske momsfritaket på elbil betyr lavere priser og større etterspørsel etter nullutslippsbiler. Dette vises også igjen på salgstallene der Norge er best i Europa på elbilsatsing, noe rapporten synliggjør slik:   Graf markedsandel elbil Den positive salgstrenden fortsetter i 2020, selv om korona har lagt en demper på elbilsalget. Første halvår i år valgte nær halvparten av alle som kjøpte ny bil elektrisk, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.  

Langvarig politisk arbeid

– Elbilforeningen har i løpet av våren hatt møte og dialog med både Finansdepartementet og med Klima- og miljøministeren om denne saken. Derfor har vi ventet i spenning på å lese rapporten, sier Christina Bu.  Tidligere har Elbilforeningen også levert faglige innspill til ESA om suksessen ved bruken av skatte- og avgifter som  en bærebjelke for den norske elbilsuksessen.   Elbilforeningen mener rapporten vil danne et godt grunnlag når norske myndigheter nå skal i gang med å be om videreføring av momsfritaket for elbiler etter at ESA-godkjenningen av nåværende ordning utløper i 2020.   Vi forventer nå at norske myndigheter leverer en like god begrunnelse for videreføring av momsfritaket, som også bør beholdes inn i neste stortingsperiode helt til elbilene er konkurransedyktige uten. Neste stortingsperiode blir helt avgjørende for om vi klarer å sikre at elbil blir det naturlige valget for alle, slik vi kan skape en fremtid med mindre utslipp for mennesker og miljø, avslutter Christina Bu.     Den 33 siders lange rapporten fra norske myndigheter til ESA kan leses her  

Bakgrunn

Elbiler er fritatt fra merverdiavgift (mva) ved kjøp. Norske myndigheter notifiserer sentrale deler av elbilpolitikken hos ESA, EØS-avtalens overvåkningsorgan, for å sikre at politikken ikke er i strid med avtaler og direktiver i EU som Norge har sluttet seg til. 0-sats for mva på elbil ble i 2017 godkjent av ESA fram til 31.12.2020, med en midtveisevaluering underveis. Det er denne evalueringen norske myndigheter nå har levert. Nå følger arbeid med å få videre godkjenning av ordningen utover 2020, siden regjeringen har vedtatt at momsfritaket skal vare minst ut stortingsperioden, altså ut 2021.