Hopp til innhold

Norske elbilister elsker å være … elbilister

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ny spørreundersøkelse vitner om nærmest elektrisk stemning blant elbilfolket.

«Hvor fornøyd er du med å være elbilist?» Hvert år foretar Norsk elbilforening en stor spørreundersøkelse blant sine medlemmer, og årets undersøkelse – «Elbilisten 2020» – indikerer topp stemning i elbil-leiren, og vel så det. Da årets respondenter skulle svare på spørsmålet over, huket hele 62,5 prosent av på «svært fornøyd», det mest positive svaralternativet, mens 31,7 prosent modererte seg en smule, og krysset av på «fornøyd».

Misfornøyd: Én prosent

Til sammen er altså hele 94 prosent av de spurte udelt positive til livet som elbilist. – Vi har stilt dette spørsmålet i tidligere undersøkelser også, og norske elbilister har alltid vært veldig fornøyde, men aldri har så mange vært så positive som i år, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Marginale én prosent krysset for øvrig av for henholdsvis «misfornøyd» og «svært misfornøyd», mens fire prosent valgte det nøytrale alternativet «verken/eller».

29 prosent: Ingen ulemper

Men noe galt må det da tross alt også være med tilværelsen som elbilist. Derfor stilte vi følgende spørsmål, samtidig som vi serverte en rekke svaralternativer der det var mulig å krysse av på så mange man ville: «Hva opplever du som de største ulempene med å ha elbil?» Svaralternativ nummer 11 fikk klart mest respons: «Det er ingen ulemper med elbil.» Hele 29 prosent huket av på dette svaret. – I fjor var det «bare» 18 prosent som valgte dette alternativet, så her er økningen formidabel på bare ett år. At nesten hver tredje elbilist mener at det ikke er noen ulemper ved å ha elbil, er ganske utrolig, kommenterer Christina Bu.

Skjær i sjøen

Samtidig understreker hun at det totale bildet ikke er fullt så rosenrødt: – For eksempel huket nesten 24 prosent av på at «det er for dårlig dekning av hurtigladere» og 22 prosent krysset av på at de fortsatt opplever rekkeviddeangst, forteller Bu. Dessuten trekker hun frem at eksempelvis 25 prosent huket av på at «det er tidkrevende å lade», og nesten 18 prosent mente det er «vanskelig å bruke elbil som eneste bil». – På den andre siden var det bare én prosent som svarte at det er «vanskelig å sette seg inn i ny teknologi», og bare to prosent som svarte at elbil er «for dyrt» – så alt i alt fremstår jo denne undersøkelsen som en eneste stor oppfordring til nordmenn som fortsatt sitter på gjerdet. – De bør bli sittende? – De bør slippe seg løs og hoppe ned, i trygg forvissning om at de sannsynligvis lander blant de 94 prosentene som åpenbart elsker å være elbilister. Og skulle de få problemer, skal vi i Elbilforeningen gjøre vårt beste for å hjelpe dem.

Bakgrunn: Fakta om «Elbilisten 2020»