Hopp til innhold

Norske elbilister stadig mer opptatt av klima

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilforeningens årlige spørreundersøkelse vitner om store holdningsendringer bare siden i fjor.

Hvert år gjennomfører Norsk elbilforening undersøkelsen «Elbilisten» blant foreningens medlemmer, der de spørres ut om det meste som har med livet som elbilist å gjøre.

Mer bekymret

Årets rykende ferske spørreundersøkelse, «Elbilisten 2019», viser markante endringer når det gjelder elbilistenes holdninger til klima- og miljøspørsmål. Andelen som oppgir at de mener klimaendringer er et stort problem, har økt fra 76 prosent i fjor til 83 prosent i år. I årets undersøkelse svarer 85 prosent av medlemmene at de selv har et ansvar for å redusere egne klimagassutslipp. Ifølge Ciceros klimaundersøkelse fra i fjor, er den tilsvarende andelen på 70 prosent i den generelle befolkningen. – Kanskje vil også denne andelen øke, i og med at Elbilforeningens undersøkelse er nyere, og det har vært et uvanlig sterkt fokus på klimaspørsmål de siste månedene. Men vår undersøkelse viser tydelig at et overveldende flertall av Elbilforeningens medlemmer viser vilje til selv å ta ansvar for egne utslipp, sier Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening.

Markante endringer

Andelen av de spurte som oppgir reduserte klimagassutslipp som den største miljøfordelen ved elbiler, har økt fra enda mer: Fra 24 prosent i fjor til 38 prosent i år. Derimot har andelen som mener redusert lokal luftforurensing er den viktigste miljøfordelen ved elbil, blitt redusert tilsvarende, men det er fortsatt nesten 52 prosent som mener dette er den viktigste miljøfordelen ved elbiler. Bare i underkant av tre prosent peker på redusert støyforurensing som den viktigste miljøfordelen.

Mer miljøbevisste

For øvrig svarer halvparten av de spurte i år at de er «enig» eller «veldig enig» i følgende påstand: «Jeg har blitt mer klima- og miljøbevisst etter at jeg kjøpte elbil». – Dette er gledelig lesning i en tid med stadig flere elbilister. Det er flott at elbilen bidrar til å øke det generelle miljøengasjementet blant medlemmene våre, sier Petter Haugneland i Elbilforeningen.

Bakgrunn: Fakta om Elbilisten 2019