Hopp til innhold

Ny elbil-regel i 2018: Maks halv takst for parkering, ferge og bom

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra 1. januar 2017 åpnet regjeringen for at kommunene kunne velge å ta betalt for parkering av elbiler. Mange innførte umiddelbart full betaling. Det har oppstått stor forvirring for forbrukerne, men nå er det nye regelverket på vei.

Stortinget vedtok en nasjonal, bindende regel om at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent for ferger, bom og parkering i 2017-budsjettet, men lite har skjedd siden da. Nå skal imidlertid den nye regelen være på vei, og den varsles innført tidlig i 2018. Norsk elbilforening har ved flere anledninger bedt regjeringen om å klargjøre regelverket. – Det har gått ett år siden Stortingsvedtaket, uten at regjeringen har fått regelverket på plass. I mellomtiden har omtrent halvparten av kommunene benyttet seg av muligheten til å ta betalt, på tross av dette vedtaket. Dette har vi vært kritiske til, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Varslet på nyåret I Sandefjords Blad 7. september bekrefter statssekretær Tom Christer Nilsen (H) at regjeringen nå jobber med å få saken ut på høring, med mål om at regelen skal tre i kraft tidlig i 2018. På henvendelse fra Norsk elbilforening, bekrefter fagavdelingen i Samferdselsdepartementet at regelen nå kommer. De opplyser at bompenger, ferje og parkering er regulert av ulikt lovverk, henholdsvis veiloven, yrkestransportloven og veitrafikkloven, og at Samferdselsdepartementet nå utreder hvordan tiltaket kan gjennomføres, og hvorvidt det vil kreve endring av lovverket. Departementet skriver  at høringsforslaget om en nødvendig lovendring vil bli sendt ut i høst, og at regelen sannsynligvis vil være på plass tidlig i 2018. Må rydde opp i fergetakst og parkering Med regelen på plass, tar Elbilforeningen det for gitt at halv takst skal gjelde på alle typer takster og billetter, det være seg månedskort, fullpris-billett eller andre rabatterte ordninger. – På nyåret må de kommunene som så sitt snitt til å ta full betaling når de tok over ansvaret, justere dette tilbake. Nå må de rydde opp i kaoset, sier Christina Bu. I Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har fylket innført ulike regimer for betaling på fergene. Elbilforeningen mener regelen også må gjelde for fylkesvei-fergene. -Det haster veldig å få ryddet opp i ulik prising for elbil på fergene. Vi er kjent med at fylkene har priset ulikt og at det er gjort unntak for periodekort og lignende. Nå som regelverket blir klinkende klart, må vi forvente at også fylkene rydder opp i dette. Nullutslippsbiler skal aldri betale mer enn halv pris, uansett hvilke rabattordninger som er tilgjengelige for ordinære kjøretøy, sier Christina Bu. Lokale fordeler avgjørende Parkering var inntil 1. januar 2017 gratis, og foreningen har ment at det er uansvarlig av kommunene å aktivt svekke bruksinsentivene. – Vi må opprettholde prinsippet om at det skal være mye mer lønnsomt å velge nullutslippsbil foran fossilbil, sier Bu. Elbilene i Norge i dag utgjør fortsatt ikke mer enn i underkant av 5% av personbilene, og ifølge Elbilforeningens undersøkelse «Elbilisten 2017», har de lokale bruksfordelene hatt stor betydning for forbrukernes overgang til elbil. – En andel på snart 5% er ikke mye dersom vi skal klare å nå målet om 400.000 elbiler i 2020. Stortinget har bestemt at vi  bare selge nullutslippsbiler i 2025, og vi trenger  de lokale fordelene en god stund til hvis vi skal klare å holde tempoet oppe. Det vet vi fra undersøkelsen vår, og vi ser det på salgsstatistikken, sier Bu. Kommuner som tar i bruk flere lokale bruksfordeler har som regel en større elbilandel, ifølge Elbilforeningens kommune-oversikt fra juni 2017. – Et viktig eksempel på dette er Bergen, som bruker fordelene som et aktivt virkemiddel. I Bergen er nå hver tiende bil en elbil. Til sammenligning har for eksempel Tromsø innført full betaling for parkering av elbil, selv om elbilandelen er oppsiktsvekkende lav. Ved utgangen av juni var den helt nede i 1,2 prosent, avslutter Christina Bu.