Hopp til innhold

Ny TØI-rapport: Kan nullutslippsmålene nås?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet laget en rapport som ser på hvorvidt de stortingsvedtatte nullutslippsmålene for veitransportsektoren er mulige å nå – og hva som trengs av virkemidler for å kunne nå dem. Dette er nullutslippsmålene for de ulike kjøretøygruppene slik de er nedfelt i Nasjonal Transportplan: • I 2025 skal alle nye personbiler være nullutslippskjøretøy • I 2025 skal alle nye lette varebiler være nullutslippskjøretøy • I 2025 skal alle nye bybusser være nullutslippskjøretøy, eller bruke biogass • I 2030 skal alle nye tyngre varebiler være nullutslippskjøretøy • I 2030 skal 75 prosent av nye langdistansebusser være nullutslippskjøretøy • I 2030 skal halvparten av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy

Løsning: Fortsatt gode insentiver og bedre ladeinfrastruktur

I forrige uke ble rapporten sluppet, og du kan lese et syv siders sammendrag av den her. Hele rapporten på 306 sider finner du for øvrig her.

Rapporten fastslår at målet om kun nybilsalg av nullutslippspersonbiler fra 2025 «er spesielt utfordrende, og målet vil bli veldig krevende og kostbart å nå 100 % med frivillighet», men at «fortsatt gode insentiver og bedre ladeinfrastruktur er nøkkelfaktorene for å nå dette målet. Ladeinfrastrukturen må særlig bedres i byene der folk ikke har egen parkering, og det må finnes bedre løsninger for finansiering av hurtigladere som muliggjør lange reiser.»

Med andre ord ganske i samsvar med hva Norsk elbilforening har sagt i årevis.

Varebiler, busser og lastebiler

Når det gjelder små nullutslippsvarebiler, konkluderer TØI med 2025-målet kan være mulig å nå, men at det krever kraftigere virkemidler enn dagens: «Det viktigste elbilinsentivet, MVA-fritak, har ingen effekt i dette segmentet.» Segmentet for større varebiler har mer tid på seg, her gjelder nullutslippsmålet fra 2030. Her skriver TØI: «Målet ligger 10 år frem i tid og store varebiler ligger ca. 5 år etter de små i markedsutviklingen, så målet kan nås dersom produsentene utvikler store varebiler med lang rekkevidde», men TØI peker samtidig på at også her må kraftigere virkemiddelbruk til. Også bussegmentet er krevende, men oppnåelig, ifølge TØI: Fra 2025 skal det det bare selges nullutslippsbusser til ordinær rutetrafikk, og TØI konkluderer med «dette segmentet kan bli det som først helelektrifiseres i Norge» og at målet kan være mulig å nå, men at dette «krever aktiv bruk av miljøkrav i offentlige anbud». Når det gjelder 2030-målene for langdistansebusser og lastebiler, blir det naturlig nok mest kvalifisert gjetting fra TØIs side om hvorvidt målene kan nås. Her må teknologien og produktutviklingen komme lenger før man kan mene noe konkret rundt infrastruktur og politiske virkemidler, konkluderes det i rapporten.