Nye krasjtester: Her er de sikreste elbilene på markedet

TÅLER EN SMELL: VW ID.3 er spekket med assistansesystemer og gjør det generelt svært godt i kollisjonstesten til Euro NCAP.

Euro NCAP har krasjtestet mange nye biler. Her er de siste resultatene – der en kinesisk nykommer overrasker.

Euro NCAP er den gjeldende standarden for kollisjonstester i Europa. De har testet kollisjonssikkerhet siden 1997. Deres annerkjennelse gjør at det er vanskelig å slippe en bil på markedet dersom den har lav kollisjonssikkerhet.
MG ZV: Den første kinesiske bilen på det norske markedet overrasket kanskje mange med full pott i Euro NCAP.

Nye preventive systemer

Økt fokus på sikkerhet gir oss stadig sikrere biler. Mens det for få år siden var mest fokus på kollisjoner og passiv sikkerhet, er det nærmest blitt en eksplosjonsartet fokus på aktive sikkerhetssystemer i bilene. Nå tar de nærmest over styringen av bilen dersom uhellet skulle vise seg å være ute, både i lav og høy hastighet. Og det finnes en rekke systemer som klargjør bilen for kollisjon, dersom den oppfatter at det er fare på ferde. Men like mye er de siste systemene såkalte preventive systemer som gjør at du mest sannsynlig ikke havner i en farlig situasjon, eller i hvert fall begrenser den mye.

På grunn av den stadige utviklingen, foredles også måten bilene testes på hos Euro NCAP. Det blir stadig strengere krav for å oppnå full pott. Derfor kan ikke karakterene fra år til år direkte sammenlignes. Spesielt etter forandringene i 2020, kan ikke stjernene sammenlignes. Man fikk en slik forandring i 2018, også. Derfor viser vi karakterer separat fra år til år i vår tabell nederst i saken.

Nytt for 2020

  • Ny «frontal offset»-test karaktersetter hvordan et kjøretøy samhandler med andre innblandede og hvor godt den beskytter passasjerene.
  • Tyngre vogn og høyere hastighet i sidekollisjon. I tillegg vurderes passasjerbeskyttelsen på motsatt side av kollisjonen.
  • På grunn av større krefter av front- og sidebarriere, påvirkes også den dynamiske ytelsen til barnedukkene og vurderingen av deres beskyttelse.
  • Det settes karakter for sikkerheten ETTER kollisjonen. Altså ressursene som finnes for kjapp redning og mulighet for å få løs passasjerer.
  • Testen for fotgjengere/syklister etc. – VRU (Vulnerable Road User) – har fått flere elementer og scenarioer som innbefatter autonom nødbrems i begge retninger og ved kryssing av vei.
  • Påminnelsen om setebelter og tretthetsovervåkning er tatt inn i sikkerhetsassistentpakken.

Nytt i 2018

  • Man innlemmet autonom nødbrems i lave hastigheter (AEB City) med hindringer til sidene for bilen.
  • AEB-funksjonen i fotgjengerbeskyttelse fikk flere elementer, som nattscenarier og syklister.
  • I kategorien sikkehetsassistenter testes bilsetevarsler for baksetene, funksjonen filskiftevarsel og aktiv filholder, skiltleser og aktiv fartsassistent.
  • Forandringene ble så store at man ikke kan sammenligne de med karakterene som ble gitt tidligere.
TRYGG: Tesla har bare hatt gode karakterer hos Euro NCAP. Her Model 3.