Oslo kommune innfører betaling for lading

– Gratis lading som insentiv for å få flere til å velge elbil mister helt effekten når det ikke er ledige ladeplasser å oppdrive, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen har oppfordret Oslo kommune til å innføre betaling for lading for å frigjøre ladeplasser. Men prisen må være fornuftig. – Elbilister betaler gjerne for strømmen, i tillegg til litt ekstra for å dekke drift, vedlikehold og bidrag til å finansiere videre utbygging. Men vi har sett flere eksempler på helt håpløs prising fra andre kommuner. Derfor setter vi pris på at Oslo kommune tar imot våre innspill på vegne av brukerne for å sikre en rettferdig pris, sier Christina Bu. For eksempel har Fredrikstad kommune foreslått 50 kroner timen for normallading. Det blir dyrere enn bensin og diesel. Til sammenlikning har Bygarasjen i Bergen en pris på 8 kroner timen på dagtid og 4 kroner på natten. – Prisene for lading i Bergen er et godt utgangspunkt, sier Christina Bu. Oslo kommune vil komme tilbake til konkrete priser i løpet av høsten, men setter pris på innspillene fra Elbilforeningen. – Byrådet vil nå å innføre betaling for å lade på kommunale ladeplasser, i tråd med det Elbilforeningen og Zero har ønsket seg – samtidig som vi trapper opp støtteordninger og investeringer i ladestolper. I dag er det mange som bruker ladeplassene til å parkere bilen sin. Når det koster å lade, vil det gi bedre sirkulasjon, og gjøre det lettere å finne en ledig lader til bilen, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel. Oslo kommune har i dag om lag 1.450 kommunale ladeplasser for elbiler og ladbare hybrider. – Selv om Oslo gjør mye og spiller på lag med elbilskiftet henger de langt etter utviklingen. Det er umulig å bygge for mye lading slik situasjonen er i de største byene nå, sier Christina Bu. Elbiler vil fortsatt parkere gratis på offentlige ladeplasser uten lading. Det vil være et økonomisk insentiv for å bruke ladeplasser kun ved behov for lading. På onsdag legger Byrådet fram sitt budsjett for 2019. Her kommer det flere tiltak for å sikre bedre lademuligheter for Oslos innbyggere. –  Oslofolk er fremst i verden når det gjelder bruk av elbil. Det er få ting jeg får så mange spørsmål om fra kolleger i andre byer som elbilpolitikken vår. Det er viktig for å gjøre lufta i byen renere, og for å redusere klimautslippene. I budsjettet legger byrådet frem en kraftig satsing på tilrettelegging for elbil, sier Berg.

Byrådets ladepakke

 • Byrådet vil innføre betaling for lading av el- og hybdridbil på offentlige ladestasjoner.
 • Elbiler parkerer fortsatt gratis på offentlige parkeringsplasser uten lading.
 • Byrådet støtter utbygging av lading gjennom en rekke støtteordninger fra kommunens klimafond:
  • I borettslag og sameier
  • Hjemme hos næringsdrivende og taxisjåfører
  • Hos bedrifter
 • Samlet vil støtteordningene gjøre det mulig å få 16.500 nye ladepunkter i 2019. Byrådet styrker klima- og energifondet med 95 friske millioner i 2019.
 • Byrådet har satt av 99 mill. kr til utbygging av kommunale ladere i perioden 2018-20, og målet for 2019 er å bygge 600 nye kommunale ladepunkter. I tillegg styrker byrådet satsingen på kommunal ladeinfrastruktur til elektriske varebiler og taxier. Det er satt av ekstra midler til 100 dedikerte ladeplasser til elvarebiler, og 15 hurtigladere og semi-hurtigladere for eltaxi.
 • I budsjettet for 2019 er det tillegg en satsing på miljøvennlige jobbreiser, med nye støtteordninger til ladepunkter på kommunale og private arbeidsplasser.