Hopp til innhold

– Problemet er ikke at folk kjøper el-SUV, men at de ikke gjør det 

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2020 å innføre moms på elbiler som koster mer enn 600 000. – For tidlig, svarer Norsk elbilforening. 

Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at tre av fire som kjøper SUV fortsatt velger bensin eller diesel. Forslaget til Arbeiderpartiet ville rammet over 75 prosent av elbilene som hittil er solgt i SUV-segmentet i år. Etter at alle de politiske partiene har lagt fram sine budsjettforslag viser det seg at det ikke er flertall for en slik endring i elbilpolitikken nå. – Det er uklok klimapolitikk å øke avgiftene på disse elbilene, de blir mindre konkurransedyktige. For å kutte nok klimagassutslipp må elbilen konkurrere i alle bilklasser, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.  De større elbilene med lengre rekkevidde bidrar også med større utslippskutt når de erstatter bensin- og dieselbiler som kjøres mye og langt.  Det er kun Hyundai Kona, en av de minste SUV-ene på elbilmarkedet, og den nylig laserte Audi e-tron-utgaven med kort rekkevidde, som ikke rammes av bilene som klassifiseres som SUV av OFV. 

Elbilandelen lavere i SUV-segmentet

I kompaktklassen er elbilandelen 62 prosent, mens for SUV-er er andelen 27,5 prosent.   – I stedet for å svekke konkurransekraften til de store elbilene burde vi se på hvordan vi kan få de som kjører bensin- og diesel-SUV til å velge nullutslippsbiler, mener Bu.  I 2025 er Stortingets mål at nybilsalget skal være fullelektrifisert – det betyr at alle nybilkjøpere må velge elbil. For å klare dette mener Norsk elbilforening at vi bør vente med å innfase kjøpsavgifter frem til elbilandelen av nybilsalget når 80 prosent, og at innfasingen må skje på en måte som sikrer elbilens konkurransekraft. Det betyr at kjøpsavgiftene på forurensende biler gradvis må trappes opp. Norsk elbilforening støtter å skjerpe engangsavgiften for forurensende biler, som Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett. Aps momsforslag innebærer at momsen legges på den delen av kjøpssummen som er over 600.000 kr.  – Elbilpolitikken fortjener forutsigbarhet, og det er viktig at regjeringen har sagt at politikken ligger fast denne Stortingsperioden. Endringer bør utredes og varsles i god tid og bidra til å styrke elbilenes konkurransekraft. Modellen for innfasing av kjøpsavgift som Ap foreslår, bør være en del av en slik utredning, sier Bu. Elbilsalget har vært høyt i 2019, men salget har falt ut over året. – Problemet er ikke at folk kjøper el-SUV, men at de ikke gjør det, avslutter Christina Bu.  Les også: Globalt rekordsalg av fossildrevne SUV-er har mye av skylden for at klimautslippene øker