Hopp til innhold

Reneste bergensluft på 15 år

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto: Hordaland Fylkeskommune, Morten Wanvik

Bergen har en verdensledende andel elbiler i bilparken. Nå gjenspeiles dette i gladtall om byens luftkvalitet.

Ingen byer i Norge – eller for den del i verden – ­har en så høy elbilandel som Bergen, selv om Oslo ligger tett i tet. Elbilandelen i bergenstrafikken har økt med voldsomt de siste årene, noe som var medvirkende til at Bergen tidligere denne måneden ble kåret til Norges elbilhovedstad 2018. Samtidig har byen mellom de syv fjell lenge slitt med luftkvaliteten, særlig i vinterhalvåret, når den ugunstige kombinasjonen av kald luft og lite vind sørger for at forurensningen legger seg som et lokk over byen. – Det er lite vi kan gjøre med været, men nå går det rette veien på flere felt med tanke på luftkvaliteten, sier Sølve Dag Sondbø, leder for klima- og naturressursforvaltningen i Hordaland Fylkeskommune. Foto: Hordaland Fylkeskommune

Rekordlavt NOx-innhold

Fjoråret hadde den reneste bergensluften på 15 år, selv om flere faktorer enn den økende elbilandelen har medvirket: * Biltrafikken inn mot sentrum er blitt seks prosent lavere fra 2015 til 2017, og er 20 prosent lavere enn i 1990. * Antallet kollektivreisende i Bergen er nær doblet fra 2010 til 2017. De ferske målingene av luftkvaliteten viser rekordlavt innhold av nitrogendioksid (NOx) gjennom fjoråret. – Målestasjonen på Danmarksplass hadde et årsgjennomsnitt på 34,7 μg/m3. Dette er den laveste registreringen på Danmarksplass siden 2002, og viser en nedgang på 14,5 prosent sammenliknet med 2016, sier Sondbø. – Hvor viktig vil du si at elbilfaktoren er i dette bildet? – Nå utgjør elbilene 17-18 prosent av biltrafikken gjennom bomringen i Bergen, så det betyr at luftforurensningen fra biltrafikken også kuttes med en tilsvarende andel. Det hjelper godt, sier Sondbø, som kan glede seg over at byen i fjor ikke hadde overskridelser av NOx-verdier på mediankurven, for første gang på mange år. I 2017 ble det ikke registrert noen overskridelser av denne nitrogendioksidgrensen. Til sammenligning hadde Bergen i 2016 20 timer med overskridelse. – De siste årene har vi sett et taktskifte i arbeidet for bedre byluft i byene, der overgangen til elbil har vært viktig, sier Sondbø.

Knuser myter

Sondbø er godt fornøyd med at trafikkutviklingen både i Elbilhovedstaden 2017, altså Oslo, og i årets elbilhovedstad Bergen, viser samme tendens: – Det har vært ganske likt, spesielt etter innføringen av rushtidsavgiften: Biltrafikken totalt har gått ned, mens andelen elbiler har gått opp – kombinert med en sterk økning av kollektivreisende. Han går også i rette med myten om at elbilen bare kommer i tillegg til annen trafikk. Foto: Hordaland fylkeskommune, Morten Wanvik – Erfaringen fra de to største byene våre, viser nå det motsatte: At vi har greit å redusere biltrafikken totalt sett, samtidig som elbilandelen øker, sier Sondbø. Likevel er ikke klimasjefen i Hordaland fylkeskommune fornøyd ennå, og lover å gjøre sitt for at elbilandelen i fylket fortsatt skal kunne øke. – Ja, målet vårt i fylkeskommunens klimaplan er å halvere utslippene fra transportsektoren innen år 2030, og vi har potensial til å kutte utslippene fra veitrafikken med i overkant av 70 prosent innen samme år. Så selv om vi ikke lykkes med alt, bør målet om å kutte halvparten være innen rekkevidde. PS: Hvis du vil, kan du fordype deg i statistikk om luftkvaliteten i norske byer her