Hopp til innhold

Samkjørende elbilister får ny fordel ut av Oslo

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nytt kollektivfelt på E18 fra Lysaker til Sandvika tas i bruk søndag. Det betyr heldigvis samkjøring (2+) for elbilister også her.

Fra 1. oktober blir det trangere på strekningen for den som kjører privatbil alene til og fra jobb, mens kollektivreisende og samkjørende elbilister kan nyte godt av justeringen. Statens vegvesen opplyser at det er snakk om et prøveprosjekt der sluttdatoen ikke er satt. Målet er å få ned biltrafikken med opptil 25 prosent, få bussene fram og til slutt oppnå en betydelig utslippsreduksjon. – Vi har ønsket en videreføring av samkjøringsregelen vi tok initiativ til i 2015, og som har vært en suksess, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Elbil med passasjer kan derfor kjøre i dette kollektivfeltet i ettermiddagsrush fra klokken 14-18, i likhet med kollektivstrekningene fra Filipstad til Lysaker. Resten av døgnet har elbiler normal tilgang til kollektivfeltet.

Hevder styrket kollektivtilbud

– Veien er full, og vi ønsker å få ned de lokale utslippene. Derfor innføres tiltak for å bedre framkommeligheten for bussene, slik at vi kan få flere reisende over på kollektive transportmidler, skriver Statens vegvesen. Utgangspunktet for ordningen er at bussene stanger i samme kø som øvrige kjøretøy i rushtrafikken ut av byen. I samarbeid med NSB og Ruter lover Statens vegvesen å legge til rette for å gjøre det enklest mulig å velge kollektivt. I Aftenpostens omtale av saken framgår det at Ruter vil styrke sitt tilbud på strekningen fra 8. oktober, mens det ikke sies noe om tilsvarende styrking på togavgangene i retning Drammen. I stedet hevdes det at det er «ledige plasser på tog til og fra Drammen og Asker», en påstand mange togpendlere på strekningen nok vil si seg uenige i. Kollektivfeltet er nærmere beskrevet i revidert avtale til Oslopakke 3.