Hopp til innhold

Seminar: En kur mot ladeangst

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Velkommen til lansering av Norsk elbilforenings rapport «Ladeklart Norge 2025 – en kur mot ladeangst».

Fra 2025 skal det kun selges nullutslippsbiler i Norge. Hvordan må ladeinfrastrukturen være for at det skal fungere, og hvor mange ladere må vi bygge hvert år framover? Allerede i dag, med 200 000 elbiler på norske veier, opplever stadig flere elbilister kø av og til eller ofte når de skal hurtiglade. I 2025 vil det trolig være rundt 1,2 million elbiler på veiene, og når vi har nådd 2025-målet kommer det hvert år ytterligere 200 000 elbiler på veiene. Tilgang på rask og effektiv lading vil være avgjørende. Uten trygghet for at du får ladet underveis på reisen, risikerer vi at mange ikke vil anse elbil som et reelt alternativ til bensin- eller dieselbil. For de som bor i enebolig og fritt disponerer en parkeringsplass er hjemmelading ikke et problem. Men for de som bor i leilighetsbygg og som parkerer i felles anlegg eller ikke har egen parkeringsplass er det ikke så enkelt. Hvilke løsninger må på plass for at det skal bli enkelt å velge elbil også for dem? Norsk elbilforenings rapport tar for seg hva som skal til for at Norge kan ha et ladenettverk som takler en massiv innfasing av elbiler. Samferdselsdepartementet jobber for tiden med å ferdigstille en infrastrukturplan for alternative drivstoff. Laderapporten er også en oppsummering av de innspillene vi har kommet med til departementet i dette arbeidet.

Program

14:00-14:05 Velkommen ved Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening og overrekkelse av rapporten til statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold 14:05-14:20 Hvordan bygger vi et ladenettverk som er rusta for 2025 og fremtiden ved Erik Lorentzen, leder for avdeling Fag og rådgivning i Norsk elbilforening 14:20-14:35 Hvordan bruker elbilister hurtigladere, og hvor bør de bygges ved Erik Figenbaum, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI) 14:35-14:55 Hvilke muligheter og utfordringer ser ladebransjen? Jan Haugen Ihle, regionsdirektør Nord-Europa IONITY, Annika Hoffner, daglig leder, Fortum Charge & Drive. 14:55-15:05 Enovas planer og visjoner for utbygging av ladenettverk i hele Norge (TBA) 15:05-16:00 Samtale med politikerne. Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Helge Orten (H), Jon Gunnes (V), medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Lars Haltbrekken (SV), medlem i Stortingets energi- og miljøkomité.