Hopp til innhold

Kjøpe brukt elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

En elbil har et fåtall bevegelige deler, mens en bensin- eller dieselbil har hundrevis. Selv om sjekkpunktene er færre ved kjøp av brukt elbil, er det noen du bør være spesielt nøye med.

I øyeblikket ligger drøyt én prosent av landets elbiler til salgs på finn.no. Nær halvparten selges via bruktbilforhandlere, mens drøyt 1/5 tilbys av merkeforhandlere. Rundt 500 selges privat. Svært få av de brukte elbilene er fra 2010 eller eldre, selv om det fortsatt finnes anslagsvis 1.700 registrerte i denne kategorien – som domineres av Buddy og TH!NK. Sistnevnte er blant modellene uten eksisterende produksjons-, importør- eller salgsapparat, og kan være krevende å håndtere med mindre du selv har kompetanse eller tilgang på kyndig fagpersonell i ditt nærområde. Blant de moderne elbilene (2011 og senere) domineres bruktmarkedet av Nissan, Tesla, Volkswagen, Kia og BMW. Blant elbilens store fordeler er få bevegelige deler. Dermed er det også dramatisk færre sjekkpunkt enn på fossildrevne biler. Elbiler trenger ikke oljeskift, og det er ingen kompliserte automatgirkasser, turboer, rustne eksosrør eller registerreimer – for å nevne noe. Drift, vedlikehold og service er langt billigere enn for øvrige biler, samtidig som batterihelse er en avgjørende faktor. Servicepriser vil vi komme nærmere tilbake til i en egen gjennomgang i høst. I denne oversikten gjennomgår vi det grunnleggende du bør være klar over før kjøp av brukt elbil. Batteridiagnose Selv om det viser seg at batteripakkene klarer seg meget bra (Nissan rapporterte eksempelvis kun tre «breakdowns» etter de første 200.000 produserte bilene), kan det være lurt å få gjennomført en batterisjekk/-diagnose hos et verksted, med riktig kompetanse og utstyr, før eierskifte. En slik diagnose gir kunnskap om batteripakkens restkapasitet. Petter Haugneland / elbil.noSelv om moderne batteripakker i utgangspunktet ikke tar direkte skade av hyppig hurtiglading, kan slitasjen øke som følge av økt temperatur/friksjon under lading: Sjekk av øvrige komponenter Batteripakken er den viktigste komponenten å være klar over, men de øvrige elektriske bestanddelene bør man også ha et våkent øye for: Indre og ytre batterihelse Det kan være vanskelig å få bilens ladehistorie bekreftet uten å gå til verksted. Tredjepartsverktøy som f.eks LEAF Spy (bildet under) gir imidlertid innsikt i slike data, blant annet historisk fordeling på normal- og hurtiglading, og kobles til bilens OBD-port. Batterihelsen kan påvirkes av flere enkeltfaktorer. Dersom batteripakken ofte er blitt utsatt for topplading for så å bli stående fulladet over tid, kan dette føre til betydelig kapasitetsnedgang. Med andre ord: Ikke minst er det viktig å undersøke chassis/bunnplate rundt batteripakken for synlige, utvendige skader. Dette inngår også i de fire egne punktene for elbiler og ladbare hybrider i periodisk kjøretøykontroll (PKK) siden 2015, som du kan se nærmere på i kontrollveiledningen (se punkt 4.14). Ytre deformasjoner på mindre enn en centimeter, synes å være akseptable. Mer omfattende skader, som følge av at elbilens underplate/batterikasse har fått et møte med bakken, bør utbedres. Dette for å forsikre seg om at det ikke er lekkasje fra battericeller som på sikt kan gi utfordringer. Sjekk av resten av bilen (sammenfallende med fossilbil) Elbiler har naturligvis mange av de samme komponentene som bensin- og dieselbiler. Disse bør undersøkes på normal måte.