Hopp til innhold

Slik blir bomsituasjonen i Oslo for elbilister

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto: Ole Walter Jacobsen/Fjellinjen

1. juni innføres betaling også for elbilister i Oslos bomringer – og nye bomringer i og utenfor byen settes i drift.

Norsk elbilforening mener at det fortsatt er vel tidlig å innføre betaling for elbiler i Oslos bomringer, men fra 1. juni i år blir dette likevel en realitet, og med en ytterligere varslet prisøkning fra 1. mars 2020. Myndighetene har varslet en evaluering før elbiltakstene økes på ny i 2020. Elbilforeningen mener man må tenke seg godt om før man gjennomfører økning utover 2019-nivå. Når prisforskjellen mellom fossilt og elektrisk blir mindre, blir det også mindre attraktivt å velge elbil.  I Bergen startet de for øvrig med bombetaling for elbiler 6. april. Her er en kort innføring i det nye regimet som inntrer i hovedstaden 1. juni.

Tre bomringer – 83 bomstasjoner

Hovedstaden får nå tre bomringer, der den innerste er helt ny, og den ytterste delvis ny: Indre ring: Denne er ny fra første juni, og går i hovedsak langs Ring 2 med forgreininger til Grefsen og Trosterud. Betaling begge veier. Osloringen: Denne ringen forblir som den er i dag. Betaling begge veier. Bygrensen: Romerike og Follo får fra 1. juni en tilsvarende ring som Bærumsringen ved bygrensen i vest. Betaling én vei, alle inngående passeringer over bygrensen belastes nå med bompenger.

Komplekst system

Den nye ordningen innebærer et temmelig intrikat system med rushtidsavgift og ulike takster i alle de tre bomringene, avhengig av hvilken takstgruppe kjøretøyet ditt tilhører. Og ikke minst: Om du kjører elbil, bensinbil/ladbar hybrid eller dieselbil, som alle har ulike takster. I tillegg avhenger prisen av om du har gyldig AutoPass-avtale eller ei, har du det får du 20 prosent rabatt for kjøretøy under 3.500 kilo. Med AutoPass-avtale betaler man aldri for mer enn 60 passeringer per måned ved bygrensa, og 120 passeringer i Osloringen og den nye indre ringen. Du kan se hele Fjelllinjens takstsystem for alle grupper her. Og hvis du bare vil se takstsystemet for elbiler, kan du klikke her.
Foto: Ole Walter Jacobsen/Fjellinjen

Oppdatert bompengekalkulator

Eller kanskje enklere, hvis du har noen ruter du kjører mye og ønsker å sjekke hva det vil koste, kan du benytte deg av Fjellinjens bompengekalkulator, oppdatert med takstene fra 1. juni. Uansett: Fra 1. juni blir prisen for elbiler 4 kroner i indre ring per passering utenom rushtid, og 8 kroner i rushtida, ikke inkludert brikkerabatt. I de to ytre ringene er prisen henholdsvis 5 kroner utenom rushtida og 10 kroner i rushtida. Det som defineres som rushtid er fra 06.30 til 09.00 og 15.00 til 17.00 – vel å merke på hverdager. I helgedager og på offisielle helligdager og fridager er det ikke rushtidsavgift. Også hele juli, samt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske er fritatt for rushtidstillegg.

Nærmer seg 50 prosent

Selv om bomprisene nå vil variere enda mer enn før utfra hvor, når og hva du kjører, koster vi på oss et par eksempler: Fra sommeren 2019 vil eksempelvis en jobbreisende elbillist i rushtida fra Veitvet i Groruddalen til Youngstorget i sentrum betale 16 kroner daglig (inkludert brikkerabatt) – mot 43 kroner for bensinbiler. En tilsvarende jobbreisende fra Sandvika i Akershus til Helsfyr øst i Oslo vil betale 32 kroner daglig – mot 86 kroner for bensinbiler. Eksemplene over viser at elbilister i disse tilfellene betaler 37 prosent av taksten bensinbilister betaler. Men fra 1. mars 2020 skal bomtakstene for elbiler etter planen økes til henholdsvis 10 og 15 kroner. Dette vil tilsvare om lag 50 prosent av bensinbilers takst, og dermed ligger vi allerede neste år an til å få den høyeste tillatte bomtaksten for elbiler i Oslo, i og med at Stortinget har fastslått at elbiler skal ha minst 50 prosent rabatt i bomringer.  Norsk elbilforening anbefaler generelt gradvis innføring av bompenger basert på elbilandelen lokalt, og mer konkret 25 prosent betaling ved 25 prosent elbilandel og 50 prosent betaling ved 50 prosent elbilandel.