Hopp til innhold

Slik lader du smart hjemme

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

HJEMMELADING: Norsk elbilforenings store undersøkelse viser at 7 av 10 elbilister har ladeboks hjemme.

Normal lading hjemme er gjerne den smarte og mest økonomiske måten å lade på. Men lades det smart nok? Vi gir deg noen råd. 

Ifølge undersøkelsen «Elbilisten 2020» lader 7 av 10 lader elbilen hjemme med ladeboks. En installasjon som gir både raskere og en mer forsvarlig lademetode enn alternativet med schukokontakt (vanlig stikkontakt).

Det er smart. Fordi riktig valg – og ikke minst riktig bruk – av ladeboksen kan også sikre elbilistene en økonomisk fordel.

Kalde fakta

Vinteren som vi smått om senn legger bak oss, har vært preget av uvanlig høye strømpriser på kraftbørsen Nord Pool. Det er spesielt i timene med høyest etterspørsel (morgen og tidlig ettermiddag) at prisene har vært mange ganger høyere enn normalt.

Dette skyldes såkalt høy samtidsfaktor på strømbruk. Folk dusjer, lager middag og skrur gjerne opp varmen for å ha det mest mulig komfortabelt før og etter jobb.

Den rekordstore etterspørselen medførte at Statnett ba elbilister unngå lading i morgentimene (kl. 07-09). Statistikken tilsier at elbilister uansett ikke lader på dette tidspunktet siden bilen da som regel er ferdigladet eller er i trafikk.

Noe av kritikken mot elbil er at de topper effektforbruket av strøm. Det er riktig at en elbil øker forbruket av strøm, men elbilen behøver som regel ikke å lades akkurat i timene etterspørselen er størst.

Et av godene med elbil er at den for mange kan lades smart og økonomisk. For Norges del er dette ideelt sett om natta.

Tallene fra «Elbilisten 2020» viser at majoriteten av elbilister lader på kveld og natt når etterspørsel på strøm normalt er lavest. Dette gir derfor en lav samtidsfaktor med tanke på belastning i strømnett og for produksjon, noe som igjen gir en lavere energikostnad.

Lader du smart, lader du på natt

Smart lading hjemme handler om å lade når strømmen er billigst og på de tidene av døgnet når det ellers er lavt forbruk av strøm. Mange elbiler har mulighet for utsatt eller planlagt lading enten i bil og/eller i app, hvor ladingen kan programmeres.

Andre smarte løsninger er å la selve ladeboksen styre ladingen dersom den har støtte for smartlading. Dette gjøres enten via medfølgende styringsmuligheter eller ved å overlate dette til strømleverandøren.

Flere strømleverandører og/eller nettselskap ønsker nemlig å styre forbruket ditt. Det handler vel så mye om å bygge merverdi inn i kundeforholdet fra en strømleverandør som at netteier er tjent med å fordele forbruket. Begge deler gagner oss som forbrukere økonomisk.

Høy ladeeffekt

Har du muligheten, bør du installere en ladeboks med litt ekstra ladeeffekt. En av fordelene med ladeboks og styrt lading er at ladingen da kan foregå mer intensivt.

Dersom huset og installasjonen tillater det, vil en ladeboks med høy ampere (20/32A-230V) redusere ladetiden. Med redusert ladetid kombinert med styring, kan du i større grad dra nytte av billig strøm.

Utnytt effekten

Velg ladeboks og en installasjon som lar deg benytte effekten optimalt. Flere leverandører tilbyr løsninger som hindrer overbelastning av inntakssikringer, samtidig som de optimaliserer ladefarten.

Utstyr (plassert i sikringsskapet) som overvåker strømforbruket i huset, gir da signal til ladeboksen hvor mye strøm ladeboksen kan bruke, slik strømmen optimaliseres til øvrig forbruk når det er nødvendig.

Lading av flere elbiler

Ifølge respondentene i undersøkelsen «Elbilisten 2020», svarte 65 prosent at husstanden har to eller flere biler (uavhengig drivstoff), hvorav 21 prosent svarte de har 2 eller flere elbiler.

Har man mer enn en elbil, bør man vurdere en ladeløsning som gjør at to elbiler kan lade samtidig. Det kan være en ladeboks med to uttak eller ladebokser som «samsnakker» og deler effekten seg imellom.

Valg av riktig ladeløsning, gjerne i kombinasjon med smart lading, blir enda tydeligere, mer praktisk og enda mer økonomisk for de husstandene som har to eller flere elbiler.

Raskere og smart lading hjemme med ladeboks, optimalisering av ladetidspunkt og tilpasning mot husstandens forbruk og installerte effekt, er grepene du kan gjøre selv for å få ned strømregningen. Samtidig bidrar du ikke til å øke belastningen på hele strømnettet.

 

BLI MEDLEM:

For bare kr 565,– for 12 måneder får du startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, markedets beste medlemstilbud på veihjelp, eksklusive medlemsfordeler på ladebokser, strømavtale, forsikring, elektrikertjeneste m.m. – og hjelp fra eksperter på elbil og lading.
Meld deg inn her.