Hopp til innhold

Slik skal vi nå 2025-målet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I rapporten «Elbil for alle» gir Norsk elbilforening tre råd for at alle skal velge nye elbiler i 2025, og at elbil blir det naturlige valget for alle, uansett bosted og inntekt.

– Stortingsperioden 2021-2025 skal vise om Norge når sitt mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp i 2025. Denne perioden blir helt avgjørende for å skape en fremtid med mindre utslipp for mennesker og miljø,  sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Her kan du laste ned hele rapporten Her kan du se presentasjon av rapporten og påfølgende politisk debatt

Råd 1: Bevar momsfritaket lenge nok

Fritak for merverdiavgift og engangsavgift er en nøkkelforklaring for hvorfor Norge er i verdenstoppen i elbilsalg. – En viktig grunn elbilpolitikkens suksess er at de viktigste virkemidlene har vært stabile over lang tid, og økte salgsandeler har så kommet når stadig flere elbilmodeller har kommet på markedet. I hele perioden med kraftig opptrapping i elbilsalget, har fritaket for kjøpsavgifter stått fast, sier Christina Bu. Rapporten viser at elbiler er ny teknologi som fortsatt er ukjent for mange, og infrastrukturen er fortsatt mangelfull. Elbil forutsetter også for de fleste tilgang til lading der man bor. – Bruksegenskapene ved bilen, slik som rekkevidde, hengerfeste og plass til bagasje og barneseter, er viktige. De billigste elbilene mangler flere av disse egenskapene. Dette påvirker konkurransen, i tillegg til innkjøpsprisen. Rapporten viser at før avgift er elbiler mye dyrere enn fossile biler, og dette gjelder uansett bilklasse, sier Christina Bu og legger til: – Analysen viser at det er for tidlig å innføre moms på elbiler nå, og at elbilene konkurrerer prismessig dårligst hos forbrukere som etterspør større biler og biler med lang rekkevidde. Egenskaper som bagasjeplass og rekkevidde blir bare viktigere de kommende årene fordi elbilistene i økende grad vil være forbrukere som har elbilen som sin eneste bil, sier Christina Bu. Elbilforeningens råd er at innføring av en lav momssats kan tidligst vurderes innført når elbilens andel av nybilsalget når minst 80 prosent på helårsbasis. Endringer i avgiftssystemet for elbiler må utredes og varsles i god tid. Første halvår 2020 utgjorde elbiler nær femti prosent av nybilsalget. – Det vil mest sannsynlig vil være tyngre å overbevise «de siste» halvdelen av nybilkjøperne som skal ta steget og velge elbil. Dersom man avvikler momsfritak på kjøp av elbil for tidlig, vil det kunne bety en kraftig oppbremsing av elbilsalget. Dette vil forhindre at elbil blir for alle uansett bosted og inntekt, mener Christina Bu. Bu minner også om at regjeringens klimautredning Klimakur 2030 slår fast at for å nå Stortingets 2025-mål om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg, må man styrke virkemidlene. Ensidig innføring av moms for elbiler vil gjøre det motsatte

Råd 2: Tett skattehullet i leasing

Rapporten avdekker også at 2 av 3 nye fossile biler som nå kommer ut på veiene leases, ikke kjøpes. Grunnen er at leasingbiler i praksis betaler under halv merverdiavgift, og staten gir dermed en skattefordel på fossile biler som leases. – Elbiler konkurrerer dårligere i leasingmarkedet med en markedsandel på bare 31 prosent. Færre nye elbiler solgt i leasingmarkedet betyr høyere utslipp totalt og et dårligere bruktbilmarked for elbiler. Det er dårlig nytt for flertallet av forbrukerne som befinner seg i bruktbilmarkedet. Før regjeringen vurderer endringer i momsfritaket for elbil, må de tette skattehullet for fossile biler som leases, sier Bu Elbilforeningen rapport argumenterer for at nybilsalget fremdeles vil ha store utslipp hvis ikke skattehullet for fossile biler som leases tettes, og at dagens system er en av de største barrierene for å nå 2025-målet.

Råd 3: Styrk miljøprofilen i engangsavgiften

I tillegg til å tette skattehullet for fossile biler, er det en annen forutsetning som må på plass før man kan vurdere innfasing av en lav momssats på elbil, mener Christina Bu og Elbilforeningen. Rapporten viser hvordan elbilandelen kan trappes opp gjennom å styrke miljøprofilen i engangsavgiften for fossile biler. Dette kan gjøres gjennom å øke CO2-satsene. I tillegg må man stille sterkere miljøkrav til de ladbare hybridene. – I 2020 har man sett tendenser til at ladbare hybrider har vært i direkte konkurranse med elbilene i nybilsalget. De ladbare hybridene bruker også fossilt drivstoff og må også fases ut av nybilsalget innen 2025. Det er viktig at avgiftssystemet framover innrettes slik at man går fra lav- til nullutslipp, sier Bu. Elbilforeningens råd er at man i første omgang at for at ladbare hybrider skal få fullt fradrag i vektkomponenten i engangsavgiften, bør kravet økes fra dagens 50 km til 100 kilometer rekkevidde på elektrisk drift. Det vil gi en mer treffsikker avgift som er teknologidrivende og være i tråd med målet om å fase ut salget av ladbare hybrider og gå over på elbil mot 2025.