Hopp til innhold

Sørum kommune går elektrisk

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå ruller de første elektriske bilene ut i hjemmetjenesten i Sørum kommune. Og flere skal det bli.

– Vi vil være en kommune som tar ansvar for elektrifisering, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen i Sørum kommune. I samarbeid med Elbilforeningen ble det gjort en kartlegging av kommunens bilpark og laget en plan over hvilke biler som kan skiftes ut. Halvparten av bilparken skal skiftes ut de neste tre årene. Målet er at alle bilene skal være utslippsfrie på sikt – der det er mulig.

Naturlig utskifting

Terje Solvik er virksomhetsleder i hjemmebaserte tjenester i Sørum, og kan se fram mot at mange av de eksisterende bilene skal skiftes ut med elbiler. – Vi gjør det når det er naturlig. Altså når leieavtalen på bilene vi har, går ut – kommer det nye elbiler inn. Men det skal sies at vi har hatt noen forsinkelser i leveringen av elbiler, sier Solvik.

Flere klima-grep

For Sørum kommune har vedtatt et klimabudsjett over utslippene til kommunens drift og har dermed oversikt over hvilke tiltak som skal gjøres og hvilken effekt det enkelte tiltaket har. Gjennom Klimasats-midler har kommunen også plan om etablering 56 ladepunkt, hvorav 12 gjenstår å sette opp. I tillegg har kommunen vedtak i Klima- og energiplanen, samt i verbaldelen i økonomiplanen (2015), som sikrer at de formelle vedtakene er på plass til å legge grunnlag for overgang til nullutslipp i alle kommunens sektorer. – Vi mener dette er viktig arbeid som ligger i de ulike overordnede planene, understreker ordfører Marianne Grimstad Hansen.

Sørum først

Sørum kommune har også spenstige formuleringer i kommuneplanen som nå er sendt ut på høring. Her legges det til grunn at alle nye bygg skal være 100 prosent ladeklare, og at femti prosent av parkeringsplassene skal være med lader ved ferdigstillelse. – Vi ønsker å gå foran for å legge til rette for elektrifisering,Derfor vedtok vi nå for budsjettet 2019 at det skal søkes om nye klimasatsmidler,  konkluderer ordfører Grimstad Hansen. Et av tiltakene som skal vurderes er å etablere en rådgivningstjeneste for etablering av ladepunkter i borettslag og sameier.