Statsbudsjettet: Mer penger til Enova må gjøre Norge ladeklart

– Med økt budsjett til Enova må det settes krav om minst 1000 nye universelle hurtigladere for elbil årlig og nasjonal støtteordning for ladeklare borettslag, mener generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Norge har i dag tusen hurtigladere. I september var så godt som hver annen solgte bil elektrisk, og nå øker ladekøene.     Enova må nå styres til å få fortgang i oppgavene med utbygging av lading.   – Det er flott at Regjeringen nå legger opp til å endre dagens støtteordning for å øke utbyggingstakten av hurtigladere i distriktene. Dagens støtteordning for utbygging av hurtigladere fungerer ikke etter formålet og har ikke bidratt til den utbyggingstakten vi trenger, sier Christina Bu.  – Samtidig haster det med en nasjonal tilskuddsordning til hjemmelading i sameier og borettslag. I de store byene bor majoriteten i blokk, og disse må også få anledning til å bytte til elbil, sier Bu.  Regjeringen foreslår: 
 • 344 millioner mer til Enova, som blant annet kan gå til tiltak for nullutslippskjøretøy 
 • Endring i støtteordningen for utbygging av hurtiglading 
 • Øker engangsavgiften for forurensende drosjer og motorsykler 
Stortingets behandling av statsbudsjettet må sørge for:  
 • 250 millioner i støtteordning for etablering av lading i borettslag og sameier 
 • 1000 nye hurtigladere i året 
 • Sterkere virkemidler for å gjøre elektriske varebiler konkurransedyktige 
Ladefakta: 
 • Vi kommer til å ha mer enn en million elbiler i 2025  
 • Det er kun bygd 500 hurtigladere de siste 12 månedene, halvparten for Tesla. Det bør være 1 hurtiglader pr 100 elbil, nå er tallet 120.  
 • 41 % opplever ladekø av og til, 17 % ofte, ifølge Elbilisten 2018. Økning på 7 prosentpoeng fra 2017 
 • Andelen elbilister som hurtiglader har økt fra 77 % i 2017 til 84 % i 2018 
 • Det er “ladehull” flere steder i Norge. Finnmark har ingen hurtigladere. Kun 211 av 422 kommunene har hurtiglading.  
 • Regjeringen har utsatt nasjonal ladeplan fra 2018 til 2019 
– Dette budsjettet må vise at regjeringen skjønner hva som må til for at dette skal kunne gjennomføres uten at vi overlater forbrukerne til et varslet ladekaos langs norske veier, sier Bu.