Hopp til innhold

Storbritannia satser stort på lading og førerløse biler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Britene rigger seg for rask vekst i antall elbiler (foto: Go Ultra Low)

Theresa May-regjeringen har denne uken foreslått å bruke fire hundre millioner pund til bygging av ladeinfrastruktur i neste års statsbudsjett.

Storbritannia rigger seg dermed for en kraftig vekst i antall elbiler. Med en storstilt satsing på lading gjør de det klart for de førerløse elektriske bilene allerede i 2021. I juni 2017 kunne britene skilte med 40.000 elektriske personbiler og en markedsandel av nybilsalget på 0,55 prosent. Det er ikke mye sammenlignet med Norges markedsandel på 20 prosent hittil i år. Med offensiv bygging av ladeløsninger det nærmeste året, vil bildet kunne endre seg raskt. Ser næringsmuligheter – Britene griper muligheten elbilene gir dem. De gir nå et signal om at de ønsker en hurtigere overgang til en elektrisk bilpark. Ved å bygge infrastruktur først, kommer elbilene lettere etter. Dette er aktiv nærings- og miljøpolitikk, som både gjør livet til elbilistene enklere, samtidig som det skaper et hjemmemarked for nye næringer, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Norges elbilsalg har økt kraftig de siste årene, og i dag teller vi 130 000 elbiler etter flere år med gode kjøps- og bruksfordeler. Samtidig rapporteres det om kø på ladestasjoner og mangel på ladetilgang både i byene og i mer grisgrendte strøk. Trenger en plan Regjeringspartiene, Krf og Venstre bevilger 100 millioner kroner til infrastruktur for nullutslippsbiler i den nye budsjettavtalen for 2018. Norsk elbilforening mener likevel at utbyggingen av ladeinfrastrukturen ikke holder tritt med behovet, og etterlyser politisk styring og en nasjonal plan for hvordan vi skal ha tilstrekkelig tilgang til lading for de antatte 1,2 millioner elbiler vi kommer til å ha på veiene i 2025. Stortinget har også bedt at det kommer på plass en slik plan i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan. – Vi er i ferd med å få et nasjonalt ladeproblem. Vi trenger støtteordninger for borettslag, tilstrekkelig mange hurtigladere i byer og bygder, og vi må sørge for at alle nybygg, private som offentlige, blir gjort «ladeklare». Det må være enkelt å sette opp egne, dedikerte ladebokser til elbiler både for arbeidsgivere og beboere, sier Bu. Førerløse biler Den britiske regjeringen ser det som særlig viktig å tilrettelegge for førerløse elbiler. Derfor kommer budsjettet for 2018 også med store beløp til nye næringer og tech-industri. Satsingen begrunnes med at dette er nødvendige tiltak for å forhindre at landet sakker akterut i konkurranse om framtidige markeder. – Mangel på ambisjoner og aktiv utbygging av infrastruktur vil åpenbart kunne bli en utviklingsbrems. Det er spennende å registrere at britene ser på ladeinfrastruktur som et viktig konkurransefortrinn. Når de aktivt bygger opp et elbilmarked, stimulerer de samtidig nye grønne næringer og nasjonale økonomiske interesser, sier Bu. May-regjeringen vil bruke 75 millioner pund på å ta opp kampen om å lede an i utviklingen av kunstig intelligens (AI) og automasjon, som vil bli viktig for utviklingen av framtidens kjøretøy.  Den britiske finansministeren Philip Hammond setter også satsingen på ladeinfrastruktur i sammenheng med de store beløpene som ligger inne til utbygging av 5G-nettet, som er en nødvendig betingelse for førerløse elbiler. Lønnsomt og nødvendig – Et raskt skifte vil kreve løsninger og tiltak som koster mye på kort sikt, men vil på lengre sikt kunne gi oss nye grønne arbeidsplasser. I tillegg reduserer vi de store menneskelige og økonomiske kostnadene vi påføres gjennom lokal luftforurensing, sier Bu. Storbritannia har til dels store problemer med giftig luft. Smogen antas å forårsake 40.000 for tidlige dødsfall i året, og den samfunnsøkonomiske kostnaden er enorm. Ifølge «The Royal College of Physicians», tapper helseskadene forårsaket av luftforurensing den britiske økonomien for 20 milliarder britiske pund i året. Look to england – Vi håper våre egne politikere vil «look to England», for nå trenger vi å skalere opp byggingen av infrastruktur også her hjemme. Vi skal ha lading på plass til mange hundre tusen elbiler de nærmeste to, tre årene, og det er viktig at regjeringen skjønner at dette er en ren investering, og ikke en kostnad, sier Christina Bu. Hun mener de landene som klarer å kombinere subsidier og gode elbilfordeler med omfattende utbygging av ladeinfrastruktur, vil få en tidlig og mer smertefri overgang til et massemarked for elbil samtidig som man stimulerer til en grønnere økonomisk utvikling i landet.