Hopp til innhold

Tesla får skryt etter NHTSAs undersøkelse av Autopilot

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fant ingen feil etter grundige undersøkelser av ulykken der en Tesla Model S-fører omkom etter å ha kjørt med selvkjøringsteknologien aktivert.

Hovedkonklusjonene fra The U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), som har gjennomført undersøkelsen, er svært positive. Tesla og deres selvkjøringsteknologi frifinnes fullt ut for feil i forbindelse med ulykken.  Generelt sett vanker det mye skryt i den 13 sider lange rapporten, som påpeker at teknologien øker trafikksikkerheten betydelig. Mer spesifikt: Uhells- og ulykkeshendelser med Tesla-kjøretøy involvert har falt med nesten 40 prosent siden teknologien ble implementert senhøsten 2014 (se figur). Vi gjengir her en ren sakprosaisk oversettelse av NHTSA-oppsummeringen: 7. mai 2016 kolliderte en 2015-modell Tesla Model S med en semitrailer i et uregulert kryss på en motorvei vest for Williston i Florida, USA. Ulykken førte til at Tesla-føreren omkom. Data hentet fra bilen indikerte at:  28. juni 2016 åpnet NHTSA undersøkelsen PE16-007 for å «undersøke design og ytelser på automatiserte kjøresystemer i bruk da ulykken skjedde». The Office of Defects Investigation (ODI) analyserte følgende tema som del av NHTSAs undersøkelse av Autopilotens design og ytelse: NHTSAs undersøkelser identifiserte ingen feil ved design eller ytelse på verken AEB eller Autopilot for noen av de undersøkte bilene, heller ingen hendelser der systemene ikke utførte jobben etter intensjonen. AEB-systemene som ble brukt i bilindustrien i modellåret 2016 er teknologier som skal unngå påkjørsel (med forankjørende biler, red. anm). De er ikke konstruert for pålitelig ytelse ved alle typer kollisjoner, inkludert kryssende trafikk.  Autopilot-systemet er i kategorien for avansert førerassistanse (ADAS). Dette krever førerens fulle og kontinuerlige oppmerksomhet for å overvåke trafikken, for dermed å være forberedt på å unngå kollisjoner. Teslas system inkluderer krav om å holde hendene på rattet for å overvåke førerinvolvering (se faksimile). Dette systemet er oppdatert for ytterligere styrking av førerinvolveringen; dersom føreren ikke foretar seg noe, mister man Autopilot-assistanse på resten av kjøreturen. Ingen sikkerhetsrelatert feiltrend er identifisert på nåværende tidspunkt, og det synes derfor ikke å være grunnlag for videre undersøkelser. Les hele NHTSA-rapporten