Tipsene til deg som vil kjøpe brukt elbil

Sjekkpunktene er færre ved kjøp av brukt elbil enn for fossilbiler. Men noen av dem bør du være spesielt nøye med.

Bruktbilmarkedet for elbiler vokser stadig. Akkurat idet dette skrives, ligger det eksempelvis i overkant av 4.200 brukte elbiler til salgs på Finn.no. Det betyr at litt i underkant av to prosent av de rundt 250.000 elbilene som er registrert i Norge nå, er tilgjengelig på bruktmarkedet.

Stort spenn

Akkurat nå selges en drøy fjerdedel av elbilene merkeforhandler, rundt halvparten via andre bilutsalg, mens resten selges privat. Og spennet er stort: Her finner du alt fra nye, langtrekkende modeller som knapt har vært på veien, til elbilklenodier som Think, Buddy og Reva. Men jevnt fordelt mellom disse ytterlighetene, ligger hovedtyngden av bruktmarkedet for elektriske biler, og det er primært hvis du vurderer å kjøpe en av disse – med noen kilometer og år bak seg – at sjekklisten under vil være ekstra nyttig. 

Færre bevegelige deler

Blant elbilens store fordeler er den inneholder få bevegelige deler. Dermed er det også dramatisk færre sjekkpunkt å forholde seg til som bruktbilkjøper enn på fossildrevne biler. Elbiler trenger ikke oljeskift, og det er ingen kompliserte automatgirkasser, turboer, rustne eksosrør eller registerreimer – for å nevne noe. Drift, vedlikehold og service er langt billigere enn for øvrige biler, samtidig som batterihelse er en avgjørende faktor. Først det grunnleggende du bør være klar over før kjøp av brukt elbil:
 • Sjekk først hvor lang garantitid som er igjen på batteri/drivlinje på den aktuelle elbilen. Garantien er oftest lengre enn garantien på selve bilen, og garanterer som regel batterikapasitet nedad til 70 prosent av tilstand som ny. Normen i dag er 8 år / 160.000 km (det som inntreffer først)
 • Om bilen ble førstegangsregistrert i Norge, er det norske garantibetingelser som gjelder. Er bilen førstegangsregistrert i et annet land, gjelder garantien (som regel dårligere enn i Norge) fra det aktuelle landet. Service kan også bli en utfordring ved kjøp av parallellimportert bruktbil (autoriserte merkeforhandlere ønsker ikke alltid å ta service).
 • Om noe uforutsett skulle skje, kan derfor et prisgunstig bruktkjøp utvikle seg til noe negativt. Imidlertid hører vi (via vår daglige forbrukerrådgivning) sjelden om alvorlige og kostbare feil.

Få foretatt en batteridiagnose

Selv om det viser seg at batteripakkene klarer seg meget bra (Nissan rapporterte eksempelvis kun tre «breakdowns» etter de første 200.000 produserte bilene), kan det før et eventuelt eierskifte være lurt å få gjennomført en batterisjekk/-diagnose hos et verksted med riktig kompetanse og utstyr. En slik diagnose gir deg verdifull kunnskap om batteripakkens restkapasitet.
 • Oppsøk et verksted som kan utføre diagnosen (stadig flere, også uavhengige verksted, skaffer seg denne kompetansen).
 • Om det avdekkes svakheter celler i enkeltmoduler, kan disse vanligvis byttes ut enkeltvis – altså ikke hele pakken – på nyere elbiler.
 • Helt sentralt er det at den svakeste cellen «styrer butikken» i en litiumion-batteripakke.
 • Hvis en celle hver gang avbryter lading eller utlading av batteripakken, kan man forvente at det er den svakeste.
Petter Haugneland / elbil.noSelv om moderne batteripakker i utgangspunktet ikke tar direkte skade av hyppig hurtiglading, kan slitasjen øke som følge av økt temperatur/friksjon under lading:
 • Et elbilbatteri som stort sett bare hurtiglades vil svekkes noe raskere enn et batteri som AC-lades på lave effekter.
 • Likevel finnes det eksempler på elbiler som har gått langt over 100.000 kilometer som, til tross for hyppig hurtiglading, har det meste av originalkapasiteten i behold.

Sørg for sjekk av øvrige komponenter

Batteripakken er den viktigste komponenten å være klar over, men de øvrige elektriske bestanddelene bør man også ha et våkent øye for:
 • Sjekk bilens ladekontakt for eventuelle feil og skader. Om kontakten har vært eksponert for ytre påkjenninger (særlig relatert til vær), kan det øke slitasjen.
 • Sjekk ladekabler og annet medfølgende utstyr for tydelig slitasje. Standard ladekabel på moderne elbiler har Mode 2-kontrollenhet integrert.
 • Hvis vekten av den ikke har vært avlastet (via oppheng) kan det ha ført til slitasje på ledningen/pluggen.
 • Kobberledningene i elbiler blir normalt ikke utsatt for slitasje, og er i likhet med elmotorer nærmest uslitelige.
Indre og ytre batterihelse Det kan være vanskelig å få bilens ladehistorie bekreftet uten å gå til verksted. Tredjepartsverktøy som for eksempel LEAF Spy (bildet under) gir imidlertid innsikt i slike data, blant annet historisk fordeling på normal- og hurtiglading, og kobles til bilens OBD-port. Batterihelsen kan påvirkes av flere enkeltfaktorer. Dersom batteripakken ofte er blitt utsatt for topplading for så å bli stående fulladet over tid, kan dette føre til betydelig kapasitetsnedgang. Med andre ord:
 • Et toppladet batteri bør tas i bruk, ikke stå med full spenning (i praksis at topplading fullføres rett før avreise). Likeledes er det heller ikke bra for batteriet dersom det hyppig lades ut.
 • Forannevnte punkt til tross: Husk at elbiler – i motsetning til mobiltelefoner, nettbrett og laptoper – ikke utnytter batteriets fulle kapasitet. Batteriene har derimot buffere i topp og bunn. Det betyr at utnyttbar kapasitet til kjøring som regel er 5-10 prosent mindre enn bruttokapasiteten.
 • Bruken styres av avanserte batteristyringssystem (BMS), som påser at batteripakken får operere under best mulige forhold. BMS beskytter dermed batteriet og forlenger levetiden.
 • Flere moderne elbiler kan forhåndsinnstilles til å lade til for eksempel 80 prosent av total utnyttbar kapasitet, siden fullading i utgangspunktet benyttes til lengre turer (dette avhenger selvsagt i noen grad av batteripakkens størrelse). Dersom man følger dette prinsippet, vil slitasjen på batteriet bli mindre enn ved hyppig topplading.
Ikke minst er det viktig å undersøke chassis/bunnplate rundt batteripakken for synlige, utvendige skader. Dette inngår også i de fire egne punktene for elbiler og ladbare hybrider i periodisk kjøretøykontroll (PKK), som du kan se nærmere på i kontrollveiledningen (se punkt 4.14). Ytre deformasjoner på mindre enn en centimeter er som regel akseptabelt. Mer omfattende skader, som følge av at elbilens underplate/batterikasse har fått et møte med bakken, bør utbedres. Dette for å forsikre seg om at battericeller ikke er skadet, som på sikt kan gi utfordringer.

Resten av bilen …

Elbiler har naturligvis mange av de samme komponentene som bensin- og dieselbiler. Disse bør undersøkes på normal måte. Sjekklisten under er med andre ord sammenfallende med det som bør sjekkes ved kjøp av fossilbil:
 • Sjekk bremser, hjuloppheng, drivaksler, mansjetter, foringer, bærearmer og -kuler.
 • Om bremser: Fysiske bremser brukes sjeldnere i en elbil enn i en bensin- eller dieselbil, derfor er det viktig at man bremser litt ekstra innimellom for å motvirke rustskader som følge av manglende bruk.
 • Sjekk også skiver for gravrust, særlig på innsiden. Skivenes synlige ytterside kan være strøken, mens innsiden fort kan ha rustskapder. Se også etter eventuell rust i bærende konstruksjoner.
 • Ta en prøvetur og hør etter klunkelyder (for eksempel fra endeledd og bærekuler).
 • Om du er usikker, kan det være aktuelt å få foretatt en uavhengig test av bilen.