Hopp til innhold

Bompengestrid i Trøndelag

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne uka vedtok flertallet i fylkestinget i Trøndelag 50 prosent betaling for elbilistene i bommene. Stikk i strid med fylkesrådmannens innstilling. Trondheim kommune er også uenige. Nå blir det forhandlinger.

Det var Arbeiderpartiet og Senterpartiet i fylkestinget som har fremmet forslaget som fikk flertall i Trøndelag Fylkesting. Fylkesrådmannen hadde opprinnelig innstilt at elbiler skulle betale 20 prosent av normaltakst.

– Vi reagerer kraftig på at miljøpolitikken nedprioriteres av flertallet i fylkestinget når de går fra 100 prosent miljørabatt til maksimal lovlig betaling, sier lokalforeningsleder Ståle Langolf i Trøndelag elbilforening.

Bomringer og bompengeprosjekter kan kreve maksimum 50 prosent av full takst for utslippsfrie kjøretøy. I andre fylker som Oslo og Hordaland, har man innført bompenger langt mer gradvis enn det Trøndelag nå ligger an til å gjøre. Innfasingen har skjedd først da elbilandelen var høyere. Likevel er ikke saken avgjort for miljøpakken i Trondheim. Adressavisen melder 4. mars at Trondheim kommune har et annet syn på saken enn flertallet i fylkestinget. Flertallet i Trondheim kommune varslet onsdag at kommunen ønsker et takstnivå med 20 prosent betaling for elbil. Derfor blir det nå forhandlinger. For å endre takstene i miljøpakkesamarbeidet som drifter bombetalingen rundt byen, må man nemlig ha like vedtak både i fylke og kommune. – Jeg kommer til å forhandle for å få dette til å bli mest mulig som det bystyret vedtar, sier Trondheim-ordfører Rita Ottervik til Adressavisen. Posisjonen i Trondheim er resultat av et kompromiss. Ap har tidligere signalisert støtte til 50 prosent elbiltakst. MDG har foreslått å vente med å innføre betaling, SV har ønsket 20 prosent betaling.
OPPGITT: Lokalforeningsleder Ståle Langolf i Trøndelag elbilforening

– Vås om slitasje

Fylkesleder i hovedutvalg for vei i fylkestinget, Hallgeir Grøndtvedt (Sp), begrunnet innføring av høy elbiltakst i en artikkel i Adresseavisen i februar. Da sa han at «elbiler gjerne sliter mer på veiene enn hva gamle fossilbiler gjør».

– Det er hårreisende at Grøndtvedt baserer politikken på udokumenterte og feilaktige påstander. Dette finnes det overhodet ikke belegg for og er imøtegått i flere undersøkelser. Dette er vås! sier Langolf.

Det som derimot er godt dokumentert, er at nivået på miljørabatten har noe å si for hvor mange som velger å gå fra fossilbil til elbil.

– Men nå foreslår i stedet flertallet i fylkestinget å prioritere ned kutt i klimagassutslippene. Det er overraskende i en tid der klimakrisa er mer akutt enn noensinne, sier lokalforeningslederen. Han ber derfor forhandlingspartene om å prioritere miljø høyere.

Gir råd

Trøndelag elbilforening gir råd til de som nå skal forhandle. Følgende kan skape forutsigbarhet for nye elbilkjøpere: 

Lavest av de store byfylkene

Elbilandelen i nybilsalget i Trøndelag i 2020 lå 13 prosentpoeng lavere enn Hordaland og 9 prosentpoeng lavere enn Oslo.

I Oslo er 22 prosent av alle personbiler på veien elbiler, i Hordaland er tallet 19 prosent, mens i Trøndelag er tallet  helt nede på 10 prosent.

Miljørabatt kraftig virkemiddel for utslippskutt

Miljørabatt i bompengeprosjekter er det kraftigste virkemiddelet kommuner og fylkeskommunene har for å kutte klimagassutslipp fra veitrafikken. Dette har Norsk elbilforening dokumentert i rapporten «Bompengerabatt for alle».

De ti kommunene i Norge med høyest elbiltetthet er alle kommuner der en stor andel av beboerne jevnlig passerer bomstasjoner med bompengerabatt for elbil.

Elbiltettheten i bompengekommunene ligger opp mot 20 prosent eller høyere av personbilparken. Dette er langt høyere enn landsgjennomsnittet på 10 prosent. Kommuner med høy elbilandel har hatt miljørabatt på 100 prosent fram til elbilandelen i den konkrete bomring/bomprosjekt var høy. Ser man på nybilsalget, så viser også statistikken klar effekt av miljørabatt i bom. (Se graf under.)