Hopp til innhold

Trondheim støtter ladeklare borettslag

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Trondheim kommune tilbyr nå tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler i boligselskaper.

Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for elbiler og hybridbiler.

Søknader behandles fortløpende. Siste frist for innsending av søknader for 2018 er 1. juni og du får svar på søknaden innen 14 virkedager.

Ordningen kan gi tilskudd til etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av elbiler og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling. Det gis ikke støtte til den enkelte beboers ladepunkt/ladeboks på den enkelte parkeringsplass.

Påløpte kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden. Elbilforeningen tilbyr laderådgivning for borettslag og sameier. Maksimalt støttebeløp per boligselskap er 100.000 kroner. Støtten kan maksimalt være 20 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5.000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.

Fra før har Oslo kommune en tilsvarende støtteordning som har vært svært populær.