Hopp til innhold

Vi knuser elbilmyter i ny podcast

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I vår ferske adventspodcast vil vi tilbakevise et par elbilmyter hver gang. I den første ser vi nærmere på feilaktige påstander om bruksutslipp og kullkraft.

Gjennom adventstiden vil vi publisere en ny podcast hver søndag. Den første, der hovedtemaet er medlemsarbeidet vårt, er allerede publisert. Kommende søndag (10. desember) vil hovedfokus være på lading i videste forstand, mens de to siste i stor grad vil handle om hva som skjer innen elbilfeltet framover – og hva vi som forening har oppnådd i 2017. Bruk kommentarfeltet nederst hvis du har innspill til hva vi bør ta opp i podcastene. Dersom podcastformatet blir en suksess, vil vi fortsette med jevnlige utgaver også i 2018. Men aller først; her er tekstversjonen av mytene vi drøfter i den første podcasten. De kan være kjekke å ha i bakhodet hvis noen prøver seg med vranglære under julesammenkomsten.

«Elbiler har like store bruksutslipp som fossilbiler. Minst!»

Denne påstanden er en klassiker, men den blir – som alle andre i samme gate – ikke riktigere av at den gjentas. Forskningsartikkelen «Environmental Analysis of Petrol, Diesel and Electric Passenger Cars in a Belgian Urban Setting» understreker det:
«Elbiler har ingen direkte utslipp, reduserer forurensing som ikke er knyttet til avgass betydelig og medfører lave utslipp knyttet til kraftproduksjon. Skader forårsaket av diesel- og bensinbiler er langt høyere enn for elbiler i alle undersøkte kategorier», konkluderte forskerne ved Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Mange glemmer at fossil forurensing er langt mer enn CO2-utslipp. Selv om personbiler testes for fem forurensingskilder (CO2 og NOx nevnes oftest), slipper biler med forbrenningsmotor ut en rekke andre farlige og kreftfremkallende substanser som følge av fossil forbrenning: Benzen, aldehyd, 1,3-butadien, metaller og en lang rekke såkalte polysykliske organiske materialer. Uten å utdype til det kjedsommelige: Ingen av dem er helsebringende, for å si det forsiktig. Det kan derfor trygt fastslås at partikkelutslipp (PM10-PM2,5) fra elbiler er vesentlig lavere og mye mindre skadelige enn fra konvensjonelle biler. Uavhengig av hva slags drivlinje personbilene har, antar mange at alle biler (med sammenlignbar egenvekt) bidrar omtrent likt til partikkelutslippene som ikke stammer fra eksos. Dette er også feil. Grunnen er at elbiler bremses fysisk minst 1/3 mindre, på grunn av regenerativ bremsing (som tilbakefører energi til batteriet). På grunn av dette blir elbilenes totale andel av ikke-eksosrelaterte utslipp lavere enn for konvensjonelle biler. Konklusjon: Partikkelutslippene er opp til åtte ganger høyere for dieselbiler og minst to ganger høyere for bensinbiler. Deres bidrag til dødelighet og helseskader er 2-10 ganger høyere enn for biler med elektriske drivlinjer, viste nevnte rapport.

«Elbiler går på kullkraft og forurenser mer enn bensin- og dieselbiler»

Nok en seiglivet myte, men i Norge nærmer vi oss 100 prosent fornybar strøm i stikkontakten. Når det siste gasskraftverket fases ut neste år, er bildet komplett fornybart. Vi produserer mer fornybart enn vi trenger, og overskuddet eksporteres. Kun en liten del av vårt konsum er importstrøm med variabel renhet. Ifølge NVEs tall ble det i fjor eksportert 21,8 TWh av en total fornybar produksjon på 148,8 TWh. Importen utgjorde svært begrensede 5,5 TWh. Et varmekraftverk i Europa kan dessuten ikke skrus av uten videre. Noe av strømmen vi bruker på natta kommer fra disse kraftverkene, men skeptikene glemmer at alternativet for denne kraften er å fyre for kråka. En økende andel av importert kraft er uregulerbar vindkraft. Dette glemmes gjerne også. Selv om elbilen skulle gå på kullkraft, er den fortsatt et mye bedre alternativ enn rene fossilbiler. Det bekrefter – nok en gang – en ny livssyklusstudie fra det sterke fagmiljøet ved belgiske Vrije Universiteit Brussel (VUB). Det europeiske gjennomsnittet (se tabell fra studien over) viser at elbiler betyr 55 prosent mindre CO2 enn dieselbiler, inkludert utslipp knyttet til produksjonen. Med norsk fornybar strøm er bildet minst like bra som det svenske, der elbil betyr 85 prosent lavere CO2-utslipp. Og hold deg fast: Selv i Polen, som i høyeste grad er kullfyrt, kommer elbil 25 prosent bedre ut gjennom livsløpet enn dieselbil. Konklusjon: Norske elbiler bruker i svært liten grad kullkraft. Og selv om de (unntaksvis) skulle gjøre det, har de fortsatt langt lavere livsløpsutslipp enn fossilbiler.