Hopp til innhold

Vi knuser flere elbilmyter i vår adventspodcast

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I gårsdagens adventspodcast knuste vi flere elbilmyter. Den første av dem at elbiler sluker enorme mengder strøm – den andre at de er brannbomber.

I den andre adventspodcasten handlet det aller meste om lading, med Elbilforeningens Erik Lorentzen og Ståle Frydenlund i studio. Blant det vi snakket om finner du noe gjengitt i denne artikkelen. Våre podcaster finner du både på Soundcloud og iTunes, i tillegg til videoversjon på vår Facebook-side. Neste søndag vil vi diskutere elbiler som kommer, vår nye ladeapp og den store elbilkonferansen vi er medarrangør for – Nordic EV Summit. Dagens studiogjest, kommunikasjonsleder Petter Haugneland, vil også snakke om elsykkel. Men aller først; her er tekstversjonen av mytene vi drøfter i den andre podcasten. De kan være fine å kontre med hvis noen prøver seg under julesammenkomsten.

«Elbiler sluker enorme mengder energi»

Mange vet ikke at elmotoren er overlegent energieffektiv, og synser seg fram til at den må være et strømsluk. Men de glemmer at elmotoren er overlegent energieffektiv: Opptil 90 prosent av tilført energi kan utnyttes. Dessuten at kan elmotoren gjenvinne bremseenergi til batteriet. For de fossile drivlinjene er energieffektiviteten typisk 25-40 prosent, hvorav diesel oppnår de beste tallene. 60-75 prosent av hver liter tilført energi forsvinner altså i friksjon og varmetap. Det reelle gjennomsnittsforbruket for norske elbiler, alt inkludert og gjennom et år, ligger et sted mellom 1,5 og 2,5 kWh/mil (avhengig av elbilmodell, vær, kjørestil og lade-/forvarmingsvaner). I fjor kjørte en gjennomsnittlig norsk personbil ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) 12.289 kilometer. En gjennomsnittlig elbil bruker altså cirka 2 kWh/mil gjennom året. Det betyr et strømforbruk på rundt 2.500 kWh. Når vi legger til grunn SSB-bestanden (ved utgangen av 2016) på rundt tre millioner biler, inklusive varebiler og kombinerte biler, ville det medført et totalforbruk på 7,5 TWh dersom hele bilflåten var elektrisk. Det tilsvarer i overkant av 1/3 av den norske krafteksporten i fjor. Ifølge NVEs tall ble det eksportert 21,8 TWh av en total fornybar produksjon på 148,8 TWh. En helelektrisk bilpark vil derfor trenge kun 5 prosent av den fornybare strømmen som produseres i dag. Konklusjon: Feil. Det at elmotoren utnytter opptil 90 prosent av tilført energi betyr at en stor elbil kan klare seg med 2,0-2,5 kWh/mil i gjennomsnitt gjennom året. Det tilsvarer energien i magre 0,21-0,27 liter bensin i energimengde. Selv den minste fossilbilen på markedet sliter med å klare det. Ståle Frydenlund / elbil.no

«Elbiler er brannbomber, og brenner oftere enn fossilbiler»

Brannstatistikken gir ingen grunnlag for å hevde at elbiler er mer utsatt for brann enn øvrige kjøretøy. Vi ser likevel at enkeltpersoner tidvis prøver å framstille elbilen som spesielt brannfarlig. Selv om det ikke er hold i påstandene, verken teknisk eller statistisk, gir de næring til fordommer og myter. Det til tross for at politinotiser i landets aviser stort sett viser bilder av brennende bensin- og dieselbiler. I løpet av årene 2012-2016 er det registrert i alt 3.325 branner der biler på en eller annen måte har vært involvert. Dette framgår av statistikk fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) som Norsk elbilforening har gjennomgått og analysert. I bare 15 av disse brannene har elbiler vært involvert. Dette gir en prosentandel på 0,45. Dagens elbilandel i personbilflåten er, til sammenligning, drøyt 5 prosent. Det gir et tydelig bilde av at elbiler er underrepresentert også i forhold til den relative andelen av personbilflåten. Brorparten av de få elbilene som har vært involvert i branner har vært vært gamle, med gammeldags batterikjemi ulik moderne elbiler og med langt dårligere batteristyring (BMS). Ved flere av hendelsene har det dessuten kun tatt fyr i interiøret, slik at batteripakken har klart seg bra og brannene har latt seg slukke enkelt. Konklusjon: Feil. Av alle branner med bil involvert mellom fra 2012 til og med 2016 var elbiler representert i kun 0,45 prosent av tilfellene. For ordens skyld: Elbiler utgjør i dag drøyt fem prosent av personbilbestanden. PS. Illustrasjonsbildet øverst i artikkelen er hentet fra et forsøk på en Volkswagen e-Golf gjennomført av brannmannskaper sist vinter. Bilen lot seg ikke påtenne i løpet av to timers ytre påvirkning med diverse flammekilder. To propanbrennere ble satt inn mot batteriet bakfra, men bilen brant opp innvendig før battericellene ble negativt påvirket. Det skjedde først etter at bilen ble satt på høykant. (Foto: Even Moan, Ringerike brann og redning)