Hopp til innhold

Vi har sjekket fritak fra omregistreringsavgift for deg

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fritak for omregistreringsavgift for elbiler er innført fra 1. januar. Selv om systemene ikke er helt klare, får du fritak likevel.

Det har vært vanskelig å finne informasjon om hvordan fritaket skal gjennomføres i praksis, i alle fall nå så kort tid etter vedtaket. For å hjelpe deg som elbilist, har vi i Norsk elbilforening vært i kontakt med Finansdepartementet for å få klarhet i saken. Fritak fra omregistreringsavgift ble vedtatt i budsjettet for 2018, forutsatt at det fikk godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA. ESA godkjente tiltaket 18. desember 2017, og fritaket ble iverksatt 1. januar 2018. Finansdepartementet opplyser til Elbilforeningen at det ikke var mulig å etablere systemstøtte for det nye fritaket i Statens vegvesens systemer til 1. januar 2018. 

Avgift refunderes automatisk

Skatteetaten og Statens vegvesen arbeider med å få dette på plass, og Finansdepartementet opplyser at det legges til grunn at dette vil skje med det første. Frem til da må fritaket gjennomføres utenom det ordinære løpet for behandling av omregistreringer som er fritatt for avgift. Dette skjer i praksis ved at omregistreringsavgift må betales før omregistrering kan finne sted. Når omregistrering er gjennomført refunderes så avgiften automatisk til den som har betalt. Skattedirektoratet opplyser at refusjonene vil gjennomføres innen rimelig tid og uten at ny eier trenger å kontakte Skatteetaten eller Statens Vegvesen.