Vi har sjekket totalt 57 større kommuner. I 27 av dem er det fortsatt mulig å parkere elbilen gratis, mens ytterligere sju praktiserer ulike unntak.

Merk at det også i de 27 kommunene (under) som har fullt fritak for parkeringsavgift kan være unntak.

Fritak gjelder i utgangspunktet parkeringsplasser på gateplan med blå p-skilt (husk tidsbegrensning og bruk urskive). Vi har kartlagt kommunene som oppgir unntak (se lenker), men oversikten er dessverre ikke fullstendig siden kommunene har ulik informasjonspraksis.

Siden de fleste kommunene gjorde sine parkeringsvedtak i vinter, har det kommet enkelte negative justeringer som vi kjenner til.

Sist ut er Drøbak (Frogn kommune), som har innført betaling. Mandal valgte på sin side å redusere gratis parkering til to timer, i likhet med vedtaket i Hønefoss i vinter. Ellers synes bildet fra forrige oppdatering i mars relativt uendret.

I øyeblikket (ajour 26. juni) er situasjonen slik:

 • I 27 bykommuner er det fritak (enten vedtatt eller inntil videre)
 • I 30 bykommuner er det innført betaling (delvis eller helt)
 • I totalt 34 kommuner er det mulig å parkere elbilen gratis (se oversikt)

Disse 27 har fortsatt fritak 

 • Alta
 • Arendal (sjekk detaljer her)
 • Asker (sjekk unntak her).
 • Bergen (sjekk detaljer og unntak her)
 • Bærum (sjekk detaljer her)
 • Drammen (sjekk unntak her)
 • Elverum
 • Fauske
 • Flekkefjord
 • Florø (sjekk detaljer her)
 • Gjøvik
 • Grimstad
 • Hamar (sjekk detaljer her)
 • Horten
 • Hønefoss (to timer gratis)
 • Kristiansand (sjekk detaljer her)
 • Larvik
 • Lillehammer (sjekk detaljer her)
 • Lillesand
 • Mandal (to timer gratis)
 • Mo i Rana (sjekk detaljer her)
 • Moss
 • Narvik
 • Oslo
 • Sandefjord (sjekk detaljer her)
 • Sandnes
 • Skien

Disse 30 tar betalt (delvis i parentes)

Tidsbegrensning bør være et minstemål

Muligheten til å ta betalt ble gitt i den nye parkeringsforskriften, som trådte i kraft fra nyttår, og som vi advarte om ville føre til kaos. Samferdselsdepartementet bidro heller ikke til klarhet, etter vår forespørsel i brevs form før jul.

Forskriften betød nemlig at kommunene måtte fatte aktivt vedtak for å kunne videreføre gratis parkering. Det var det dessverre mange som ikke fikk med seg.

– Det er heller ingen grunn til at man skal få stå i timevis på sentrumsnære p-plasser. Vi ser at en rekke kommuner har misbrukt muligheten til å tidsbegrense, og gått direkte til betalingsalternativet. Det er sterkt beklagelig. Samtidig vil vi skryte av de fremsynte kommunene som har videreført betalingsfritaket, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Les mer om kommunene som gikk foran