Norsk elbilforening representerer Norges stadig flere elbilister.

Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon med formål å fremme elektrisk mobilitet med energieffektive kjøretøy drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder.

I 2017 rundet Elbilforeningen 45.000 medlemmer. Dette er i hovedsak privatpersoner, men vi har også noen organisasjons- og bedriftsmedlemmer.

Medlemmene representeres av sin lokalforening som sender representanter til foreningens landsmøte. I det daglige drives organisasjonen av et sekretariat lokalisert i Oslo.

Norsk elbilforening ble formelt stiftet i november 1995, men aktivitetene startet allerede i 1992.

Adresse: Møllergata16, 0179 OSLO.

Styret

  • Espen Hauge, styreleder
  • Jonette Øyen
  • Heikki Eidsvoll Holmås
  • Øyvind Lunde
  • Eivind Falk
  • Geir Elsebutangen
  • Hege Horsberg
  • Sjur Stampe, varamedlem
  • Arnhild Aarheim, varamedlem

Medlem av den europeiske elbilforeningen AVERE

The European Association for ElectromobilityElbilforeningen er den norske representanten i den europeiske elbilforeningen AVERE med hovedsete i Brussel. I AVERE jobber vi for elektrisk mobilitet i EU og arrangerer den internasjonale elbilkonferansen Electric Vehicle Symposium & Exhibition.