Hopp til innhold

2020: Kraftig vekst i antall hurtigladere

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Antallet hurtigladere har økt kraftig i 2020 og utbyggingstakten har vært høyere enn antallet nye elbiler på veiene. Her er tallene! 

Tommel opp til ladebransjen som virkelig har gjort en god jobb for å øke utbyggingstakten, slik at det blir færre biler per hurtiglader for hvert år som går, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. 

I 2020 ble det bygget 922 hurtigladere i Norge, som er en 39 prosents økning fra året før. Likevel er vi et godt stykke bak behovet, mener Norsk elbilforening.

Antall elbilister per hurtiglader fortsetter å falle og antall lynladere fortsetter å øke kraftig. Troms og  Finnmark er i år den store vinneren – noe vi også fikk testet ut i praksis i vår store vintertest i januar. 

Tallene er hentet fra den nasjonale ladestasjonsbasen Nobil, som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra Enova. Den viser at det ved årsskiftet var totalt 3270 hurtigladere i Norge.

I Troms og Finnmark har antall hurtigladere (alle ladere over 50 kW) økt fra 46 til 86, når vi teller hvor mange biler som kan lades samtidig.  Etter Troms og Finnmark kommer Møre og Romsdal (61 prosent) og Viken (58 prosent).

De aller fleste hurtigladerne har to kontakter (Chademo og CCS), men bare én elbil kan lade om gangen. Derfor teller vi disse hurtigladerne som én. Tesla bygger ut sitt eget superladenettverk, som fortsatt er forbeholdt Teslas egne elbilmodeller (S, 3, X og den kommende Y).

Fortsatt god vekst av lynladere

I 2019 startet utbyggingen av såkalte lynladere i Norge. Norsk elbilforening definerer en lynlader som en hurtiglader som kan lade med 150 Kw og oppover.

I løpet av 2020 har antallet lynladere nådd stadig nye høyder – fra 448 i januar 2020 til 1658 ved årsslutt. Det er en økning på 204 prosent for CCS-lynladere og en økning på 324 prosent for Tesla-lynladere.

Dette tallet kan være litt misvisende siden en stor andel av Tesla sine ladepunkter ble oppgradert fra v1 (130 Kw) til v2 (150 Kw) i NOBIL-databasen i løpet av 2020 og ble dermed definert som lynladere. Reelt sett bygde Tesla 185 nye lynladere i løpet av 2020.

Troms og Finnmark var igjen den store vinneren og gikk fra 0 til 40 lynladere i løpet av 2020.

Mye må fortsatt gjøres for å unngå ladekø

Ved utgangen av 2020 var det rundt 347.000 elbiler (person- og varebiler) registrert i Norge. Det betyr at det var rundt 106 elbiler per hurtiglader.

Dette er en fremgang fra 2019. Da var det 270.000 registrerte elbiler i Norge og 114 elbiler per hurtiglader. Totalt ble det bygd rundt 922 hurtigladere i 2020.

– Det er fortsatt altfor mange ladekøer og i flere deler av landet er det ennå ikke utbygd hurtigladeinfrastruktur. Selv om det er en positiv utvikling av antall elbiler per lader faller, så har vi ennå en lang vei å gå. Kun seksten prosent av våre respondenter i spørreundersøkelsen «Elbilisten 2020» sier de aldri opplever kø når de lader, sier Christina Bu.

Sommeren 2020 opplevde 1 av 3 elbilister kø ofte eller alltid i løpet av ferien. Mange oppga også at hurtigladerne ikke virket.

Selv om det har vært en voldsom utvikling av ladepunkt i Norge, er det altså viktig at vi ikke tar foten av elbilpedalen. For å holde tritt med forventet elbilsalg fram mot 2025, mener Elbilforeningen at det må bygges minst 1.250 nye hurtigladere årlig for å hindre stadig lengre ladekøer.

– Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig for alle. Det forutsetter storstilt og planmessig utbygging, og ladebransjen må bedre sine rutiner for å sikre at hurtigladerne som finnes virker, sier Bu.

CCS tar over

Etter at EU valgte CCS som den foretrukne ladetilkoblingstypen for Europa, har utbyggingen av CCS naturlig nok blitt den mest dominerende kontakttypen. Av hurtigladere (fra 50 kW) ble det i 2020 bygget ut 673 CCS-ladepunkt, 441 CHAdeMO-ladepunkt og 185 Tesla-ladepunkt.

Ser man kun på lynladere (over 150 kW) er det kun Tesla (185) og CCS (389) som gjelder. Norsk elbilforening har skilt mellom Tesla-ladere og CCS-ladere, selv om Tesla nå er i ferd med å fase ut sin egen Tesla-connector mot CCS-plugger.

Erik Lorentzen, fagleder i Norsk elbilforening, forteller at det skilles mellom Tesla og CCS fordi Tesla Superchargere kun er åpne for Tesla-kjøretøy. Likevel har Elon Musk forholdsvis nylig twitret at de er i ferd med å åpne opp nettverket sitt for andre bilmerker.

Det er derfor ikke utenkelig at man snart vil kunne lade alle CCS-kompatible elbiler på en Tesla superchargere.

– Med den stadig økende dominansen av CCS på hurtiglademarkedet er dette et viktig aspekt om man skal gjøre et fremtidstrygt elbilvalg, sier Lorentzen.