Hopp til innhold

Bensin- og dieselbiler brenner 4 ganger oftere enn elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Brannstatistikken går entydig i elbilenes favør, likevel unnslipper bensin- og dieselbilene generelt fokus på brannfare i mediebildet. Fakta viser at elbiler er minst like sikre.

Vi har også tidligere gjennomgått innrapportert statistikk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Nå gjør vi det igjen, i tillegg til å påvise elbilers generelle kollisjonssikkerhet, for å fastslå det vi har hevdet med god grunn i årevis: Relativ brannfare for elbiler er liten. All logikk tilsier at nyhetsdekningen burde fokusert på faren for at (eldre) bensin- og dieselbiler kan ta fyr. Mediebildet etter brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola fikk i stedet en sterk slagside mot elbiler. Mye av grunnen var enkelte mediers trang til å fastslå brannårsak tidlig, basert på en ubekreftet melding til politiet om at brannen startet i en elbil. I deler av folkedypet ble dette etablert som «fakta», mens etterforskningen pågikk. Det gikk ikke lang tid før det viste seg at brannens arnested var en dieseldrevet 2005-modell Opel Zafira. Ikke minst var det lokale brannvesenet helt tydelig, i dette NRK Rogaland-innslaget, på at elbilene ikke hadde representert noen stor utfordring:

Mindre enn to prosent med elbil

De siste fire årene (2016-2019) er det i gjennomsnitt rapportert drøyt 800 branner med biler involvert årlig. For 2019 viser statistikken foreløpig 774 hendelser. DSB har kommet fram til at det i løpet av fireårsperioden har vært totalt 3.260 branner med biler involvert. Av disse er det registrert 60 elbilrelaterte. Altså har elbilene en prosentandel på svært beskjedne 1,84 prosent i løpet av de fire siste årene. I dag er det godt over 260.000 elbiler av en total personbilbestand på nær 2,8 millioner. DSB har korrigert for veksten i elbilenes andel av den totale personbilflåten (i dag nær ti prosent), og konklusjonen er klar og tydelig: Bensin- og dieselbiler brenner mer enn 4 ganger så ofte som elbiler. Slik kommenterer DSB-sjefingeniør Jostein Ween Grav tallet:
Elbiler er mye sikrere med tanke på brann enn fossile biler. Bakgrunnen er nok en kombinasjon av at elbilene er enklere, teknisk sett, og at det er færre materialer som kan antennes. Eksempelvis verken bensin eller diesel.
Ween Gravs konklusjon finnes det en rekke beviser for.

Like sikre som bensin- og dieselbiler

Tyske DEKRA (oppsummering på tysk) gjennomførte i fjor høst kollisjonstester av førstegenerasjons Nissan LEAF og Renault Zoe. Front- og sidekollisjoner ble gjennomført i 75 og 84 km/t, uten at det oppsto brann i noen av bilene. Dekra konkluderte også med at høyspenningssystemene ble frakoblet helt etter boka i testene. Ikke minst var det ikke tegn til branntilløp selv om batteripakkene ble sterkt deformert. Oppsummert: Elbilene står ikke tilbake for sammenlignbare bensin- og dieselbiler når det gjelder sikkerhet. Det viser også vår opplisting av kollisjonstester gjennomført av EuroNCAP. Ween Grav minner også om at bilprodusentene har lagt inn mange sikkerhetsbarrierer som trer i kraft om noe galt skulle inntreffe, i tillegg til at elbilparken relativt sett fremdeles er ganske ny. Samtidig er det ingen stor forskjell på kjørelengde (i kilometer) for elbiler og fossile biler, som eventuelt kunne påvirket statistikken. Dette ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for 2018:

Batteripakker brenner sjelden

En generell feilslutning som trekkes av «mannen i gata» er at batteripakken må brenne opp dersom det brenner i en elbil. Og ikke minst dersom elbilen utsettes for en trafikkulykke, som beskrevet over. Denne myten avsanner DSB nær fullstendig: – I tilfellene det har oppstått brann ser vi av rapportene fra brannvesenet at det svært sjelden omfatter batteriet eller elbilens fremdriftssystem – altså kraftelektronikk, motor og kraftkabler, sier Ween Grav. Årsakene er derimot påfallende like som for bensin- og dieselbiler: – Det er i de fleste tilfeller en helt normal bilbrann i plasten i interiøret som typisk starter i det elektriske 12 volts-opplegget for lys, varme, styring og tilsvarende – altså identisk som for en fossil bil, sier Ween Grav.

Hva hvis batteriet faktisk brenner?

DSB har også gjennomført tester som viser at det er svært vanskelig å få fyr på batteriet. Dersom en brann i batteriet likevel oppstår, vurderer de det på følgende måte:
Ny teknologi betyr alltid nye utfordringer og må håndteres på nye måter. Brann i elbilbatteriet har en annen årsak og et annet forløp enn brann i en bensin- eller dieselbil. Brannenergien er mindre og utvikler seg saktere, og slokkearbeidet må utføres på en annen måte og kan ta lengre tid.
Den mest kjente og relevante slukkemetoden å bruke store mengder vann for å kjøle ned batteripakken, både fra over- og undersiden. Til dette trengs gjerne flere kubikkmeter med vann. Ergo er det helt avgjørende å komme til brannen mest mulig hensiksmessig. Dette kan hindre videre spredning til flere batterimoduler og -celler. Det finnes også andre metoder under uttesting, men disse er ennå ikke tatt i bruk i Norge. PS. Brannvesenet i Bergen har fått tilskudd til forskning på hvordan man skal forebygge, slukke og hindre spredning av brann i batterier i biler og skip. Arbeidet starter i januar.