Hopp til innhold

Danskene vil – politikerne står på stedet hvil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Våre naboer i sør kommer etter: En ny undersøkelse viser at 73 prosent av danskene synes politikerne skal legge til rette for flere elbiler.

I en fersk spørreundersøkelse foretatt på vegne av Dansk Elbil Alliance kommer det frem at et solid flertall av danskene ønsker at myndighetene gir elbilismen et solid dytt i ryggen – også hvis det går på bekostning av statskassen. 73 prosent av deltakerne i undersøkelsen gir uttrykk for at de mener at politikerne bør gjøre en innsats for å fremme salget av elbiler for å redusere CO2-utslippene. Bare syv prosent av danskene mener at politikerne bør unngå å bedre rammevilkårene for elbiler. –  Undersøkelsen viser at tre av fire dansker gjerne vil at politikerne gjør noe for å fremme grønn transport, på tross av at det kan koste fellesskapet penger, sier bransjesjef Lærke Flader i Dansk Elbil Alliance, som tilsvarer Norsk Elbilforening her hjemme. Den tette kontakten mellom landene illustreres også av artikkelens hovedbilde, der Flader deltok på avduking av den nye elbilmodellen Jaguar I-Pace sammen med Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

– Holder ikke tritt

Til Elbil.no lufter hun sin frustrasjon over at danske myndigheter hverken lytter til sin egen befolkning – eller skjeler mer til hva norske politikere har gjort på elbilfronten. – Denne undersøkelsen illustrerer hvordan danske politikerne ikke holder ikke tritt med sine egne velgere, sier Flader. I 2014 sto alliansen hun representerer bak en tilsvarende undersøkelse. Den gang var 66 prosent av de spurte positive til at politikerne burde legge til rette for å øke elbilsalget. Petter Haugneland / elbil.no

Under 9.000 elbiler totalt

Andelen solgte elbiler er svært lav i Danmark sammenlignet med her hjemme, men elbilfordelene er da også langt færre. I fjor ble det bare solgt 698 elbiler i Danmark – og den samlede bestanden er i dag på i underkant av 9.000 elbiler. Til sammenligning ruller det ifølge Motorvognregisteret 154.087 rene elbiler på norske veier – per 31. mars 2018. Petter Haugneland / elbil.no Den ferske undersøkelsen fra den danske elbilalliansen viser imidlertid at interessen for elbil er økende – også blant danskene: I 2014 svarte 13 prosent av de spurte at de sannsynligvis ville velge en elbil ved neste bilkjøp, mens andelen blant danskene nå hadde steget til 18 prosent. Men så langt altså uten at danske bilkjøpere i særlig grad har gjort dette i praksis.

Norsk laboratorium

– I Norge har dere nytt godt av at dere har klart å skape et demonstrasjonslaboratorium for elbiler som også har gjort politikere flest mer oppmerksomme på, og positive overfor, elbiler, påpeker Lærke Flader. Likevel mener hun at tiden er overmoden for at danske myndigheter nå tar grep – og lytter til velgerne sine. – Det er innlysende at når man gjør som i Norge, hvor man setter så mye inn på stimulere elbilsalget, vil det også virke, bemerker Flader. I Elbilbarometeret 2018 kan du for øvrig selv se hvordan interessen for å kjøpe elbil varierer mellom de nordiske landene akkurat nå.

Ønsker forutsigbarhet

Nå ønsker den danske elbilforeningen seg – i det minste – stabilitet og forutsigbarhet rundt rammebetingelsene for elbiler. – Politikerne har frosset ned hele det danske elbilmarkedet ved at de stadig har snakket om å endre på avgiftene. Når det er uro omkring avgifter, dør salget. Da avventer kjøperne et eventuelt elbilkjøp helt til de føler at de vet hva som kommer til å skje, sier Flader. Den danske regjeringen ble i fjor på denne tiden enige om å sette registreringsavgiften på Petter Haugneland / elbil.no elbiler på 20 prosent – for de neste 5000 solgte elbilene. Ved utgangen av 2018 stiger den til 40 prosent, uavhengig av elbilsalget.

Drømmer om naboeffekt

Selv om bransjesjefen i Dansk Elbil Alliance kunne ønske seg langt mer drahjelp fra myndighetene, er hun likevel en smule optimistisk. – Nå begynner vi endelig å komme litt i gang med elbilsalget i Danmark. Det er selvsagt bare småtterier sammenlignet med Norge, men vi ser positive tendenser. Derfor sier vi til politikerne: Hold nå disse avgiftene i ro, helt til vi har et salg som kan bære seg selv videre. På sikt drømmer Lærke Flader om den effekten vi har sett tydelig her hjemme de siste årene: – I Norge har dere jo etter hvert fått naboeffekten på toppen av de gode rammebetingelsene deres. Altså den ikke ubetydelige effekten av at når naboen har fått seg elbil, så kan jo saktens også jeg vurdere det samme. Dette har vi ikke engang vært i nærheten av i Danmark så langt. Les også: På elbilferie i Norge, Sverige og Danmark