Hopp til innhold

Pacemaker-advarslene: Dette har vi funnet ut om elbil og pacemaker

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

FORBEHOLD: Det er mange bilprodusenter som har generelle advarsler rettet mot brukere av pacemakere, men de gjelder som oftest bruk av trådløs lading, bruk av fjernstyrt nøkkel etc. Flere bilprodusenter har ingen advarsler.

Bør pacemaker-brukere frykte at elbil og lading utgjør en risiko for dem? Vi har tatt en ringerunde for å bli klokere. Men det korte svaret er: Høyst sannsynlig ikke.

Elbilforeningens medlemsservice har de siste ukene fått en rekke henvendelser etter medieoppslag om en elbileier som solgte sin elbil til fordel for en bensinbil da hun oppdaget en advarsel rettet mot brukere av pacemaker i instruksjonsboken til bilen.

Advarselen var knyttet til lading av bilen, først og fremst hurtiglading.

Det er imidlertid langt fra alle elbiler som kommer med en advarsel mot pacemaker, og advarslene blant dem som har det, er svært generelle.

Tok opp temaet allerede i mai

– Elbilforeningen tok allerede i mai i år kontakt med Statens legemiddelverk om saken. Deres generelle råd var at man bør sjekke slike spørsmål med legen sin og de som lager utstyret. De svarte også at de gjerne kunne tenke seg mer dialog om temaet, men at på grunn av korona-pandemien måtte arbeidsoppgaver knyttet til det prioriteres, forteller Erik Lorentzen, leder fag og rådgiving i Norsk elbilforening.

Han forteller at Elbilforeningen vil følge tematikken videre.

Samtidig har vi forsøkt å få oversikt over hvor mange bilprodusenter som har reservasjoner i sine instruksjonsbøker, men har kun fått svar fra en håndfull.

Vi har også spurt fagekspertisen på Ullevål universitetssykehus.

Føre var-tilnærming

Blant bilprodusentene som har svart oss, har verken BMW, Ford, Jaguar, Tesla eller Porsche noen reservasjoner rettet mot brukere av pacemakere.

Maren Helgestuen i Porsche Norge viser til at det opplyses om følgende hos Porsche:

«Porsche legger stor vekt på å sikre at elektronikken i kjøretøyet ikke utgjør en helserisiko for passasjerer eller forbipasserende i kjøretøy. Porsche følger strengt retningslinjene fra ICNIRP».

ICNIRP er en vitenskapelig organisasjon som jobber tett sammen med nasjonale og internasjonale helseorganisasjoner, slik som Verdens helseorganisasjon (WHO), og er uavhengig av enhver industri.

– I brukerhåndboken til veggladeren vår (Tesla Wall Connector) oppfordres kundene våre til å dobbeltsjekke at eventuelt medisinsk utstyr ikke påvirkes ved lading av elbil. Oppfordringen står der ut fra en føre var-tilnærming. Veggladeren vår er sertifisert etter relevante standarder for produktsikkerhet, inkludert elektromagnetisk kompatibilitet, opplyser Even Sandvold Roland i Tesla Norge.

Lexus, Toyota, Hyundai og Hongqi har generelle forbehold i sine instruksjonsbøker. Hos Hongqi, for eksempel, står det i korte trekk at bilnøkkelen kan gi radiobølger.

Har ikke hørt om noen problemer

Generalsekretær i Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL), Frode Jahren, har aldri hørt at dette har vært et problem, men ber oss for sikkerhets skyld om å kontakte ICD-avdelingen i LHL.

Vi har så langt ikke klart å få et svar derfra.  

Torkel Steen er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer ved pacemaker- og ICD-senteret på hjertemedisinsk avdeling ved OUS Ullevål. Heller ikke han har hørt om noen som har hatt problemer med pacemakeren i forbindelse med elbil og lading.

IKKE HØRT OM ELBILPROBLEMER: Torkel Steen er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer ved pacemaker- og ICD-senteret på hjertemedisinsk avdeling ved OUS Ullevål.

Vi spør ham hva en pacemaker egentlig er.

– En pacemaker er en liten datamaskin med batteri som ligger under huden og har en eller flere ledninger inn til hjertet. Pacemakeren er cirka 5 mm tykk og omtrent så stor som en fyrstikkeske. Den sørger for at hjertet ikke går for langsomt eller tar pauser. En ICD («hjertestarter») er en litt større variant, på størrelse med en litt flatklemt vaselinboks. ICD fungerer som pacemaker, men kan også gi et kraftig elektrisk støt dersom pasienten får en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Cirka 30.000 nordmenn har pacemaker eller ICD i kroppen.

Det er svært sjelden vi ser problemer i praksis, selv om folk omgir seg med mye elektrisk utstyr.

Torkel steen, hjertespesialist

Alt elektrisk utstyr kan forstyrre

– Hvorfor er utstyret følsomt for elektrisitet?

– Både pacemakere og ICD må kunne oppfatte de svake elektriske signalene fra hjertet. Det gjør at de også kan være følsomme for elektriske signaler utenfor kroppen. Alt elektrisk utstyr kan derfor i prinsippet forstyrre en pacemaker eller ICD. ICD-en er generelt mer utsatt for slikt enn en pacemaker, fordi den er mer følsom.

– Hva kan skje?

– Pacemakeren eller ICD-en går ikke i stykker av elektriske signaler utenfra, men kan bli forstyrret, slik at den oppfører seg unormalt. En pacemaker kan for eksempel ta en pause, slik at pasienten blir svimmel eller besvimer. Den kan også begynne å gå litt uregelmessig, som man kan merke som uryddig hjerterytme. En ICD kan gi pasienten et kraftig elektrisk støt.

– Kjenner man til tilfeller der utstyret reagerer?

– Det er vel kjent at utstyr som gir spesielt sterke elektriske signaler, som sveiseapparater, store elektromotorer, transformatorstasjoner etc., kan forstyrre en pacemaker eller ICD. Folk som har pacemaker eller ICD bør derfor unngå slikt utstyr. Risikoen for påvirkning avtar raskt med avstanden til utstyret. Oftest må man være tett innpå for at pacemakeren kan bli påvirket. Selv en mobiltelefon kan påvirke pacemakeren, dersom den legges rett over. Den skal derfor helst holdes minst 25 cm unna pacemakeren. Elektriske varmelaken og noen massasjeapparater er også kjent for å gi elektrisk støy, og frarådes generelt, siden de brukes tett innpå kroppen. Det er imidlertid svært sjelden vi ser problemer i praksis, selv om folk omgir seg med mye elektrisk utstyr.

– Produsentene vil ikke holdes ansvarlig

– Finnes det noen oversikt over hva som er farlig?

– Det er umulig å teste alt elektrisk utstyr mot alle varianter av pacemaker og ICD. Man kan heller ikke unngå å omgi seg med elektronikk i dagens samfunn. Det beste rådet er å unngå at utstyr som gir kraftig elektrisk støy, holdes tett innpå kroppen, og la være å bruke utstyret dersom man merker at pacemakeren oppfører seg rart, konkluderer hjertespesialist Steen.

– Skal man være 100 prosent sikker, må man unngå alt elektrisk utstyr, men det er jo nærmest umulig. Svært mye elektrisk utstyr har advarsler om at de kan påvirke pacemakere. Produsentene ønsker å unngå å bli holdt ansvarlig. Likevel er det svært sjelden vi oppdager at våre pasienter har hatt problemer i praksis.

Steen opplyser at han ikke har kjennskap til hvor mye elektrisk støy ulike elbiler avgir i ulike situasjoner, eller hvor nær man må være for at pacemakeren eventuelt kan påvirkes.

– Derfor er det umulig å gi mer konkrete råd enn det jeg har nevnt generelt ovenfor.

Diffust fra Statens legemiddelverk

Hjertespesialist Steen henviser oss videre til Statens legemiddelverk, som har som oppgave å veilede og føre tilsyn med produktregelverket for medisinsk utstyr. 

– Det er de som skal gi oss de faglige rådene for hvordan vi forholder oss til blant annet pacemakere og elbiler.

– Vi er kjent med de pågående diskusjonene om pacemakere og elbil, sier fungerende enhetsleder Petter Alexander Strømme i Statens legemiddelverk.

Han har følgende budskap til personer som har pacemaker og som vurderer å kjøpe elbil: 

I tillegg er det presisert nye krav i nytt regelverk om medisinsk utstyr som gjaldt fra 26. mai 2021. Pasienter med pacemakere skal fra produsenten motta et implantatkort, med informasjon om utstyret, utstyrsmodell og produsentens navn, adresse og webadresse. Eksempel på et implantatkort følger av EU-veiledning her:

Informasjon på norsk skal etter sigende gjøres raskt og enkelt tilgjengelig for pasienten via produsentens webadresse. Dette gjelder:    

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!