Hopp til innhold

Stor effekt av miljørabatt i bom – velkommen til webinar!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

VIKTIG FOR KLIMAMÅL: Bompengerabatt for elbil spiler en viktig rolle for å nå norske kommuners nullutslippsmål. Nå arrangerer Elbilforeningen webinar om temaet.

For å nå Stortingets 2025-mål vil bomstasjoner fortsatt spille en avgjørende rolle, viser en rapport fra Norsk elbilforening. Derfor arrangerer vi onsdag 21. april klokka 15, webinar om dette temaet. Blir du med?

Klikk på lenken for å se webinaret Mange steder i Norge er det innført delvis bompengebetaling for elbil, andre steder har fortsatt fullt fritak. Stortinget har vedtatt at miljørabatten som et minimum skal gi elbilister 50 prosent avslag ved passering i norske bommer. Debatten går friskt om hvordan politikken skal utformes i årene framover, og Norsk elbilforening ønsker velkommen til et webinar om dette temaet onsdag 21. april 2021. Elbilforeningen presenterer rapporten «Bompengerabatt for elbil – en miljøpolitisk fulltreffer», som viser betydningen miljørabatten har hatt for elbilutviklingen rundt i landet. Vi får også besøk av direktør i Klimaetaten i Oslo, Heidi Sørensen, som kommer med sine vurderinger av miljørabattens betydning i årene framover for å nå kommunens nullutslippsmål. Meld deg på webinaret her: [freecontent background=»#014d9e» float=»center» color=»#ffffff» border=»#00b5e1″ width=»100%»] Effekter av miljørabatt i bom Hvor: Digitalt – påmeldte får lenke på e-post Når: 21. april 2021, kl. 15:00 – 16:30 Klikk på lenken for å se webinaret Program: 15:00: Velkommen v/ moderator Markus Nilsen Rotevatn, politisk rådgiver i Norsk elbilforening. 15:05: Bompengerabatt for elbil – en miljøpolitisk fulltreffer v/ Erik Lorentzen, leder i avdeling for fag og rådgivning i Norsk elbilforening. 15:30: Miljørabatten i Oslo – erfaringer og veien videre, v/ Heidi Sørensen, direktør i Oslo kommunes klimaetat. 16:00: Spørsmål fra deltakerne til innlederne 16:30: Slutt [/freecontent]

Rapport: Miljørabatten har vært avgjørende – og blir avgjørende framover

I rapporten som skal presenteres på webinaret, er det blitt dokumentert hvor viktig miljørabatten har vært for elbilutviklingen i landet. I bompengekommunene over hele landet er elbilandelen av den totale bilparken dobbelt så høy som elbilandelen i øvrige kommuner.
VEKST: Elbilandel i nybilsalget av personbiler per kvartal for de typiske bomkommunene sett opp mot resten av landet. Kilde: Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.
  Bomkommunene som er valgt ut, er kommunene rundt Atlanterhavstunellen (Averøy og Kristiansund), fastlandsforbindelsen fra Finnøy (Finnøy og Rennesøy), samt kommunene rundt bomringene i Bergen (Askøy, Bergen, Os, Samnanger), Trondheim (Klæbu, Malvik, Melhus, Skaun, Stjørdal, Trondheim), Oslo (Asker, Bærum, Nittedal, Oppegård, Oslo, Skedsmo, Ski) og Nord-Jæren (Stavanger, Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes, Sola, Time). Resten av landet er definert som alle kommuner uten de ovennevnte.

Vent, og gjør det gradvis

Erik Lorentzen, leder for fag og rådgivning i Norsk elbilforening.
– Suksessfaktoren for de beste elbilkommunene har vært å vente med å innføre elbilbetaling i bommene til  elbilandelen er høy nok. Og de som har innført, har gjort det gradvis og fulgt elbilandelen i området, sier Erik Lorentzen, leder for fag og rådgivning i Norsk elbilforening. Elbilandelen i nybilsalget påvirkes også i stor grad av justeringer i miljørabatten. I flere kommuner og fylker har det blitt gjort lokale vedtak der man reduserer miljørabatten for elbiler. Der dette har skjedd for tidlig, og/eller prisen har økt for mye, har det fått tydelige konsekvenser for elbilandelen i nybilsalget. – Når det innføres bompenger for elbiler, ser vi en trend hvor elbilandelen i nybilsalget flater ut, eller vokser mindre enn i andre sammenlignbare områder, sier Lorentzen. Rapportens siste kapittel ser på elbilandeler i nybilsalget i sammenheng med bompengeendringer på Sørlandet, Rogaland, Nordvestlandet, Bergen, Oslo og Trondheim. Les gjerne hele rapporten her, og meld deg på til webinaret her.

Avgjørende for Oslos klimamål

Heidi Sørensen. Foto: Oslo kommune.
At miljørabatten har en betydelig effekt på elbilsalget, er også Heidi Sørensens erfaring. Hun er direktør i Oslo kommunes klimaetat og deltar på webinaret. Her skal hun snakke om hvordan miljørabatten blir avgjørende også framover. – Det sier seg selv at vi er avhengige av nullutslippsløsninger for hvordan folk og varer transporteres i Oslo om vi skal nå målet om å kutte 95 prosent av kommunens utslipp innen 2030. Ved slike løsninger vil elbiler være helt avgjørende, sier Heidi Sørensen. Veitrafikken står for over halvparten av klimagassutslippene i Oslo. I 2030 skal alle biler på veiene i Oslo være nullutslippsbiler. Opptellingen ved utgangen av 2020 fortalte oss at 22,1 prosent av personbilene og 7 prosent av varebilene i hovedstaden var elektriske.
Bestanden av elektriske person- og varebiler i Oslo ved utgangen av 2020. Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Endring skjer ikke automatisk

Det er altså fortsatt et stykke igjen til Oslos mål for 2030 er nådd. Sørensen er tydelig på at størrelsen på miljørabatten for nullutslippsbiler framover har noe å si. – Overgangen til nullutslippssamfunnet skjer ikke automatisk, heller ikke på veiene i og rundt Oslo, og vi må bruke de virkemidlene vi vet virker, sier Heidi Sørensen. I 2020 ble rapporten Klimavennlig trafikantbetaling i Oslo skrevet av Norconsult på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo. Den konkluderer med at klimahensyn må prioriteres i bomringen fram mot 2030 om Oslo nå skal nå sine klimamål. Les mer om da denne rapporten kom ut i fjor, og bli gjerne med for å høre mer hva Heidi Sørensen har å si om dette på webinaret vårt, onsdag 21. april, kl. 15:00. Meld deg på her for å få tilsendt lenke til webinaret!