Effekter av miljørabatt i bom – velkommen til Webinar!

For å nå Stortingets 2025-mål vil bomstasjoner fortsatt spille en avgjørende rolle, viser en rapport fra Norsk elbilforening. Derfor arrangerer vi onsdag 21. april webinar om dette temaet. Blir du med?

Mange steder i Norge er det innført delvis bompengebetaling for elbil, andre steder har fortsatt fullt fritak.

Stortinget har vedtatt at miljørabatten som et minimum skal gi elbilister 50 prosent avslag ved passering i norske bommer. Debatten går friskt om hvordan politikken skal utformes i årene framover, og Norsk elbilforening ønsker velkommen til et webinar om dette temaet den 21. april 2021.

Meld deg på webinaret her:

Effekter av miljørabatt i bom

Hvor: Digitalt – påmeldte får lenke på epost
Når: 21. april 2025, kl 15:00 – 16:30
Påmelding: https://forms.gle/vbub5SQtAU1FuKV86 

Program:

15:00: Velkommen v/ moderator Markus Nilsen Rotevatn, politisk rådgiver i Norsk elbilforening

15:05: Bompengerabatt for elbil – en miljøpolitisk fulltreffer v/ Erik Lorentzen, leder i avdeling for fag og rådgivning i Norsk elbilforening.

15:30: Miljørabatten i Oslo – erfaringer og veien videre, v/ Heidi Sørensen, direktør i Oslo kommunes klimaetat.

15:45: Kampen mot for tidlig elbilbetaling i Innlandet, v/ Ingunn Trosholmen (tbc), ordfører i Lillehammer kommune

16:00: Spørsmål fra deltarkerne til innlederne

16:30: Slutt

Rapport fra Norsk elbilforening: Miljørabatten har vært avgjørende – og blir avgjørende framover

 

I rapporten som skal presenteres på webinaret har det blitt dokumentert hvor viktig miljørabatten har vært for elbilutviklingen i landet. I bompengekommunene over hele landet er elbilandelen av den totale bilparken dobbelt så høy som elbilandelen i øvrige kommuner.

Elbilandel i nybilsalget av personbiler per kvartal for de typiske bomkommunene sett opp mot resten av landet. Kilde: Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Bomkommunene som er valgt ut er kommunene rundt Atlanterhavstunellen (Averøy og Kristiansund), fastlandsforbindelsen fra Finnøy (Finnøy og Rennesøy), samt kommunene rundt bomringene i Bergen (Askøy, Bergen, Os, Samnanger), Trondheim (Klæbu, Malvik, Melhus, Skaun, Stjørdal, Trondheim), Oslo (Asker, Bærum, Nittedal, Oppegård, Oslo, Skedsmo, Ski) og Nord-Jæren (Stavanger, Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes, Sola, Time). Resten av landet er definert som alle kommuner uten de ovennevnte.

Vent, og gjør det gradvis

 

Erik Lorentzen, leder for fag og rådgivning i Norsk elbilforening.

– Suksessfaktoren for de beste elbilkommunene har vært å vente med å innføre elbilbetaling i bommene til  elbilandelen er høy nok. Og de som har innført, har gjort det gradvis og fulgt elbilandelen i området, sier Erik Lorentzen.

Elbilandelen i nybilsalget påvirkes også i stor grad av justeringer i miljørabatten. I flere kommuner og fylker har det blitt gjort lokale vedtak der man reduserer miljørabatten for elbiler. Der dette har skjedd for tidlig, og/eller prisen har økt for mye, har det fått tydelige konsekvenser for elbilandelen i nybilsalget.

– Når det innføres bompenger for elbiler, ser vi en trend hvor elbilandelen i nybilsalget flater ut, eller vokser mindre enn i andre sammenlignbare områder, sier Lorentzen.

Rapportens siste kapittel ser på elbilandeler i nybilsalget i sammenheng med bompengeendringer på Sørlandet, Rogaland, Nordvestlandet, Bergen, Oslo og Trondheim.

Les gjerne hele rapporten her, og meld deg på til webinaret i boksen over.