Hopp til innhold

Elbil-boom i Oslo: Folk må kunne lade hjemme

Denne artikkelen ble revidert for over ett år siden, og kan være utdatert.

Med rekordmange elbiler på osloveiene, skapes et nytt behov: Muligheten til å lade hjemme. Den muligheten er fraværende i mange borettslag og sameier.

Temperaturen var høy da 250 medlemmer fra Oslo og Akershus elbilforening møttes på litteraturhuset for å diskutere behovet for å hjemmelading i borettslag og sameier.

Vi fikk høre om beboere som opplever høyt konfliktnivå og sammensatte utfordringer. Sentrale lokalpolitikere ga imidlertid de fremmøtte grunn til forsiktig optimisme.

I Oslo og Akershus kjører det nå rundt over 36.000 elbiler. Alle trenger tilgang på lading, og i Oslo alene bor 60 prosent av befolkningen i blokk eller leiligheter. Svært få av disse har tilgang til lading på p-plassen hjemme, og kampen om ladeplassene på gateplan tilspisser seg. Prosjektleder for Oslo kommunes elbilsatsing, Sture Portvik og representanter fra opposisjonspartiene i Oslo bystyre var samstemte i analysen: Behovet for å lade elbilen hjemme tvinger seg fram, men utfordringene står i kø.

Konflikt mellom styre og beboere

Hittil i år er nærmere halvparten av alle solgte personbiler i Oslo ladbare (elbiler og ladbare hybrider). Utviklingen går svært raskt, og behovet for å få ladet bilen i fellesanlegg hjemme, øker i takt med denne. For mange som bor i borettslag og sameier kan dette by på store problemer. Styret setter seg ofte på bakbeina, enten fordi de ikke vil eller vet hvordan de skal gå fram for å løse problemene. For noen borettslag kan kostnadene ved å tilrettelegge for lading også bli svært høye, og det er ikke klart hvem som skal belastes for de nødvendige investeringene.

På møtet fikk vi innsyn i hvor sammensatte utfordringene kan være. Det kan handle om misforståelser, uenighet om hvem som skal betale for grunninvesteringer, ubegrunnet frykt for brann i garasjeanlegg eller behov for omfattende oppgraderinger av elektrisk anlegg, som beboerne selv ikke har mulighet til å kunne påta seg.

Politisk vilje

Behovet for kunnskap og rådgivning er så omfattende at det snarest må på plass retningslinjer og støtteordninger som ivaretar elbilistenes behov for ladetilgang hjemme.

Venstres Guri Melby forsikret de frammøtte om at de har gått inn for elbilforeningens forslag om en økonomisk støtteordning myntet på borettslag og sameier. Ordningen skal bidra til at borettslagene kan få på plass infrastruktur som gjør garasjer og parkeringsanlegg ladeklare. Forslaget er fremmet i Oslo bystyre med støtte fra Høyre og Krf. Forslaget vil bli behandlet i transportkomiteen i løpet av våren.

Elbilforeningen har ved en rekke anledninger påpekt at den støtteordningen som Oslo kommune forvalter i dag ikke er tilpasset de problemene vi nå står oppe i. Venstres forslag omfatter også en rådgivingstjeneste som kan hjelpe borettslagene til å finne ut hvilke løsninger de trenger.

Frps Tommy Skjervold, lovet forsamlingen at han ville ta med seg de viktige innspillene som kom fram på møtet, tilbake til sin partigruppe.

Elbilforeningens rådgivning

I situasjoner med høyt konfliktnivå og behov for kunnskap har Elbilforeningen forsøkt å bistå medlemmer så langt det er mulig. Norsk elbilforening tilbyr rådgivingstjenester til borettslag og sameier, og på mandagens møte ga Elbilforeningens rådgiver for lading og ladeinfrastruktur, Tormod Bergheim, en grundig gjennomgang og analyse av situasjonen for borettslag og sameier. Han gjennomgikk prinsippene for smart strømstyring og fordeling av effekten inn i fellesanlegg. Prosessene med valg og omfanget av de ulike aktuelle løsningene er imidlertid så omfattende og komplekse at det er helt nødvendig at politikerne ser at dette er en oppgave de nå må ta tak i.

Tormod Bergheim

Ladegrupper

Elbilforeningen har gjort det tydelig at vi trenger et taktskifte for å få på plass tilstrekkelig mange ladere de neste årene, og det haster å finne gode løsninger. De frammøtte fortalte om sine løsninger og erfaringer på møtet. Det vanket også konkrete råd foran vårens årsmøter og generalforsamlinger. Et sameie i Asker hadde for eksempel nedsatt en «ladegruppe» med mandat til å starte prosessen med å utrede løsninger i eget borettslag, og legge fram et forslag til budsjettramme i neste omgang.

Politikerne har sagt at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler. Manglende lademuligheter kan komme til å hindre den positive utviklingen dersom dette ikke løses politisk, gjennom støtteordninger og rådgivning. Ordningene må derfor komme raskt på plass.

Elbilforeningen inviterer til nytt møte om lading i borettslag og sameier i mai 2017.

Takk til bidragsyterne på møtet: