Hopp til innhold

Elbilisten – Norges største undersøkelse blant elbileiere i Norge

Elbilisten er en årlig undersøkelse som gjennomføres av Norsk elbilforening. Undersøkelsen ble sist gjennomført i april 2023, og den gir oss et detaljert innblikk i norske elbilister sine holdninger og erfaringer. Godt over 10.000 personer pleier å delta i undersøkelsen. Dette gjør «Elbilisten» til Norges største undersøkelse blant elbileiere.

Norsk elbilforening bruker svarene flittig i arbeidet med å gjøre hverdagen enklere og bedre for norske elbilister.

Blant hovedresultatene finner vi at norske elbilister er fornøyde med nettopp det å være elbilist.

Fornøyde elbilister

Når vi spør respondentene hvor fornøyde de er med å være elbilist, så ligger svaret på over 90 prosent årlig. I 2023 svarte 92 prosent at de er veldig fornøyde eller fornøyde med å være elbilist.

I Elbilvelgeren kan du se hvor fornøyde eierne er med de ulike elbilmodellene basert på svar fra siste års Elbilisten.

Elbilvelgeren

Undersøkelsen kartlegger også hva dagens elbilister ville ha valgt hvis de skulle ha byttet ut elbilen i morgen. I 2023 svarte 86 prosent at de ville skaffet en elbil på nytt. Dette tallet har steget gradvis de siste åtte årene.

Bruker elbilen til alt

I 2016 svarte 26 prosent av elbilistene at de kun har elbil i husholdningen, mens i 2023 hadde dette økt til 60 prosent. I takt med at flere husholdninger kvitter seg med fossilbilen blir det vanligere å bruke elbilen til alt en bil brukes til, også på lengere reiser. Undersøkelsen viser at flere og flere planla å bruke elbilen på ferie, også ved reiser ut av landet.

Økonomi viktigst

Videre viser undersøkelsen at økonomi er viktigst for flertallet når de velger å gå over til elbil.

I 2023 oppgir 63 prosent av elbilistene at økonomi og lave kostnader er viktigst for valget av elbil. 17 prosent oppgir miljø som viktigste årsak.

Ladeutfordringer

Til tross for at de fleste elbilister er veldig fornøyde, så viser undersøkelsen at det fortsatt er utfordringer å løse knyttet til lading.

I 2023 svarte halvparten at de har opplevd kø på hurtigladestasjoner ofte eller av og til når de skal lade.

Betalingsløsningene for lading fortsetter å forvirre. 83 prosent av de som svarer på undersøkelsen sier at de synes det er komplisert med så mange ladeoperatører og apper.

Mer enn ni av ti elbilister ønsker seg en enklere løsning som fungerer på tvers av alle ladeoperatører.

Fakta om «Elbilisten 2023»

  • Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbilister.
  • Sist undersøkelse er den tolvte i rekken og er besvart av 16 905 i perioden 28. mars – 30. april.
  • Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Les også