Hopp til innhold

Elektriske kjøretøy reduserer verdens oljeforbruk med en million fat hver dag

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den klart største elektriske bidragsyteren til unngått oljeforbruk i 2020 er verken elbusser eller elbiler …

NYHETSKOMMENTAR: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) lager årlig analyser og fremtidsberegninger for hvordan elektriske kjøretøy påvirker transport-, drivstoff- og energisektoren globalt. BNEF forventer 23 prosents nedgang i det globale salget av fossilbiler i år. Hovedårsaken er selvsagt korona. Elbilsalget blir selvsagt heller ikke uberørt av pandemien, men nedgangen her antas å «bare» bli 18 prosent.

Redusert oljebehov

Ifølge Bloomberg sørger de elektriske kjøretøyene som per i dag kjører rundt i verden for et redusert behov for olje tilsvarende en million fat hver eneste dag. Det betyr at verdens elektriske kjøretøy erstatter et forbruk som tilsvarer i overkant av halve den årlige norske oljeproduksjonen. Dette tallet er på ingen måte enormt ennå, men merkbart – til sammenlikning lå det globale oljeforbruket i fjor på 100 millioner fat daglig – men med den koronarelaterte nedgangen i oljebruken i år, blir andelen som elektrisk mobilitet fordriver enda høyere. Men det som nok vil overraske mange, er hvilke kategorier elektriske kjøretøy som sørger for mest redusert oljeetterspørsel.

En elektrisk «mygg»

I en kommentar som tar utgangspunkt i BNEFs årlige «Long-Term Electric Vehicle Outlook», pekes det på noen interessante trekk som nok vil overraske mange. For under radaren for en del av oss som er bekymret for hvordan det vil gå med elbilrevolusjonen – korona eller ei – er det en liten elektrisk mygg som stikker seg frem, Og denne myggen suger bokstavelig talt mer ut av det globale oljekonsumet enn de store, teknologisk imponerende og mer eller mindre luksuriøse elbilnykommerne som normalt tar det meste av oppmerksomheten.

Elektriske smårollinger ruler!

For selv om det allerede er millioner av elbiler på verdens veier, og et land som Kina har mange hundre tusen elbusser i daglig drift, er det en helt annen gruppe elektriske kjøretøy som sørger for den største besparelsen av fossilt drivstoff: Nemlig små elektriske kjøretøy på to og tre hjul. Hovedsakelig elsykler og elmopeder. Og denne gruppen vil ifølge BNEF sørge for over halvparten av den reduserte globale etterspørselen for olje forårsaket av elektriske kjøretøy i 2020.

250 millioner på veiene

I Norge har vi en elbilandel på over 10 prosent, og snart 300 000 elbiler ruller nå på norske veier. Samtidig har antallet elsykler og elsparkesykler økt voldsomt også her de siste par årene. Men andre steder i verden er bildet et helt annet. Særlig i befolkningstunge Asia. Her er antallet elbiler fortsatt ganske lavt, relativt sett, men når det gjelder små elektriske kjøretøy, har det nærmest eksplodert: Nesten 250 millioner elektriske to- og trehjulinger triller rundt i verden i dag. Bare i Kina selges det over 18 millioner elektriske tohjulinger årlig. Og skal vi tro BNEF kommer denne tendensen bare til å fortsette i årene som kommer. Det er altså fortsatt ikke bare størrelsen det kommer an på.  Det monner vel så mye å være mange og små. Og rimelige.