Fra 1. august blir det billigere for elbilene i Oslo – igjen
BILLIGERE I OSLO-BOMMENE: Bomprisene for elbiler blir nå 30 prosent av det fossilbiler må betale - og 40 prosent i rushtiden.

Fra 1. august blir det billigere for elbilene i Oslo – igjen

Heldigvis ble den ensidige økningen i elbiltaksten i Oslos bomringer kortvarig. Nå er det enighet om å bruke pengene fra Regjeringens bompengeforlik til å redusere elbiltakstene igjen.  

Representanter fra Viken, Oslo og kommunene rundt er enige om veien videre for Oslopakke 3, som innebærer en betydelig forbedring av miljørabatten for elbiler i bomringen.

LETTET: Per Maltun, leder av Oslo og Akershus elbilforening.
Elbilister skal nå betale under 30 prosent av bensinbiltakst utenom rushtiden, og rundt 40 prosent i rushtiden. Ifølge avtalen tas det sikte på at de nye takstene skal gjelde fra og med 1. august 2021. 

Det vil i praksis si at bomprisen for lette elektriske personbiler reduseres fra 10 til 6 kroner utenom rushtiden i Osloringen. Ved bygrensen går taksten ned fra 10 til 6 kroner utenom rushtiden, og fra 14 til 11 kroner i rushtiden.

– Dette er en klok beslutning. Skal vi nå de ambisiøse målene for utslippskutt og elektrifisering av veitrafikken i og rundt hovedstaden, kan dette vise seg å være et avgjørende grep, sier Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening.  

Miljørabatten – en av hoveddriverne i det norske elbileventyret

Norsk elbilforening har lenge kjempet for at lokale myndigheter må trå varsomt og gradvis om man velger å innføre elbilbetaling i bomringene.

Stortinget har vedtatt at elbilister – som et minimum – skal gis 50 prosent avslag ved passering i norske bommer, men at elbilene kan få større rabatt og helt opp til fullt fritak dersom det vedtas lokalt.

I rapporten «Bompengerabatt for elbiler – en miljøpolitisk fulltreffer” gitt ut av Elbilforeningen i 2020, ble det dokumentert hvor viktig miljørabatten har vært for elbilutviklingen i landet.

I bompengekommunene over hele landet er elbilandelen av den totale bilparken dobbelt så høy som elbilandelen i øvrige kommuner. 

1 av 3 ville ikke kjøpt elbil uten miljørabatten

Ifølge Norsk elbilforenings årlige undersøkelse, Elbilisten, svarer nesten 1 av 3 (30 prosent) av Oslos elbilister at de ikke ville kjøpt elbil uten miljørabatten i bommen. Ytterligere 15 prosent er usikre.

I rapporten “Bompengerabatt for elbiler – en miljøpolitisk fulltreffer” har man også sett tydelige eksempler på hvordan elbiltrenden i nybilsalget bremses betydelig når man innfører en betydelig elbiltakst, for raskt.

I Stavanger flatet veksten i elbilsalget helt ut det året man gikk fra fullt fritak til 50 prosent rabatt, mens i Kristiansand fikk elbilister fortsatt fullt fritak og fortsatte veksten uten hindring og tok igjen elbilstorebroren i nordvest i det samme tidsrommet.  

– Å endre miljørabatten i negativ retning, har vært å gamble med godt opp mot halvparten av nybilkjøperne. Nå som det igjen blir større rabatt, håper jeg at alle som fortsatt trenger bil i og rundt Oslo, kan føle seg trygge på at elbil er løsningen, sier Maltun.  

En del av storbytrend i Norge

Ved nyttår økte Oslo bomtakstene for elbiler ensidig uten økning i fossiltakstene. Dette førte til at elbilister måtte betaler 50 prosent. Det er kun i Stavanger og i Bodø elbiltaksten ligger på et så høyt nivå i de andre byene.

I Bergen reduserte bystyret elbiltaksten fra 40 prosent til 20 prosent av bensintaksten i oppstarten i år. Og i Trondheim har nylig kommunen vunnet gjennom med å kun gå til 20 prosent elbiltakst nå som det også skal innføres bompenger for elbiler, til tross for at Trøndelag fylkeskommune i utgangspunktet krevde betaling.  

Slik er elbiltaksten i byene i Norge:

Oslo: 27 % – 41 %* (med sikte på oppstart 1. august 2021)
Bergen: 20 %
Trondheim: 20 %
Kristiansand: Fullt fritak
Stavanger: 50 %
Bodø: 50 %