Her kan du parkere gratis med elbil

Med elbil kan du parkere gratis på de fleste kommunale parkeringsplasser. Men sjekk disse unntakene for å unngå bot.

Stortinget har bestemt at elbiler skal parkere gratis på kommunale parkeringsplasser i hele landet. Dette er et tiltak som skal få ned utslipp og støy fra biltrafikken. Men reglene tolkes ulikt i mange kommuner, så du risikerer å få bot selv om du har parkert i god tro.

Under bildet får du reglene og ulike praksiser.

Parkeringsskilt maks to timer
Her kan du parkere gratis med elbil i maks to timer på dagtid. Angi tidspunkt for parkering med urskive.

 

Alle parkeringsplasser merket med hvit P på blå bakgrunn (skilt nummer 552, bildet over) er uten unntak gratis for elbil. Man må likevel følge underskilting om for eksempel tidsbegrensing eller boligsoneparkering som krever eget oblat.

Forskrift om offentlig parkering §8a lyder: «Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan, på plass der det er innført avgiftsparkering etter § 2, parkeres uten at det betales avgift.»

Kommunale parkeringsselskap

Det er bare kommuner som kan innføre avgiftsparkering etter § 2, men enkelte kommuner har også opprettet kommunale foretak som reguleres privatrettslig. Dette kan være i parkeringshus eller tilsvarende hvor parkeringen er sperret med for eksempel bom. Da må du i mange tilfeller betale for parkering, selv om du kjører elbil.

På private parkeringsplasser som Europark og Q-park må elbiler i de fleste tilfeller betale for parkering som normalt, men ofte er lading fortsatt gratis.

Ladbare hybrider

Gratis parkering gjelder ikke for ladbare hybrider (plug-in hybrid), siden de ikke har begrenset rekkevidde. Men ladbare hybrider kan i praksis kjøres som elbil i hverdagen om de lades ofte. Derfor gir noen kommuner, som Oslo og Sandnes, tilgang til ladeplasser for ladbare hybrider der det er skiltet for ladbar motorvogn eller plugin-hybrid. De må fortsatt betale for parkeringen og bruke ladeplassene til lading, ikke bare parkering.

Parkering ladbare hybrider
Ladbare hybridbiler (plug-in hybrid) kan bruke ladeplasser i enkelte kommuner, men må fortsatt betale for parkeringen.

 

Vi oppfordrer også alle elbilister til bare å parkere på ladeplass når de har behov for lading.