Hopp til innhold

Klimameldingen: – En tapt mulighet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

MÅ HA TYDELIG RETNING: Elbiler kan bidra enda mer til klimagasskutt enn det klimameldingen legger opp til.

– Det er utrolig skuffende at det er så liten vilje blant partiene til å finne sammen om nye felles forslag for å kutte mer klimagassutslipp og skape større langsiktighet i klimapolitikken. 

Det sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. 

I dag kom innstillingen fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget der det ble klart hva de politiske partiene mener om regjeringens klimamelding. Det ble ikke noe nytt klimaforlik, og få nye elbilnyheter.   Det virker som om de politiske partiene er mer opptatt av å vise avstand til hverandre før stortingsvalgkampen, enn av å løse klimakrisa, sier Christina Bu Elbilforeningen maner nå til større vilje til å samle flertall for forslag når partiene skal stemme i Stortinget den 8. april.

Elbiler kan bidra enda mer til klimakutt 

Elbilforeningen har jobbet for å få Stortinget til å vedta en ny god og langsiktig elbilpolitikk. Da regjeringen la fram Stortingsmeldingen, pekte generalsekretær Christina Bu på man at den raske elbilutviklingen gjør at målet om å bare selge nullutslippsbiler kan nås tidligere enn vedtatte 2025, om bare politikken er sterk nok.    Elbil kan da bidra enda mer til klimagasskutt enn det klimameldingen legger opp til, uttalte Christina Bu da meldingen ble lagt fram.  LES OGSÅ: 350.000 elbiler kan spare klimaet for 700.000 tonn CO2 årlig

Etterlyser ladestrategi og økt elbilandel i leasing

 Politikerne vet at elektrifisering av vegtransporten er ett av tiltakene som kan kutte mest utslippStortinget burde derfor vedtatt nye grep for å sikre at vi når målet om 100 prosent elbilandel i 2025 
KRITISK: Generelsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.
I innstillingen ber flertallet i komiteen, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG om en ladestrategi. I Stortinget er derimot disse partiene i mindretall, og trenger støtte fra Fremskrittspartiet eller regjeringspartiene for å få forslaget vedtatt. Ap, SV og MDG ber dessuten om en gjennomgang av skattereglene for å unngå at dette skal være en barriere for elektrifisering av leasingmarkedet. Begge deler har Norsk elbilforening etterlyst som helt nødvendig, og forslagene har den samme ordlyden som Norsk elbilforening spilte inn gjennom sin høring til komiteen.  – Det er positivt at opposisjonen etterlyser en nasjonal ladestrategi og ber om tiltak for å øke elbilandelen i leasing.  Men det er bemerkelsesverdig at regjeringen ikke følger opp og danner flertall for ny god elbilpolitikk som dette. Det bør de gjøre når saken kommer til avstemming. Uten disse grepene risikerer man ladekaos i årene som kommer, og det er en fare for at målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg i 2025 ikke nås, sier Christina Bu.    I innstillingen etterlyser Arbeiderpartiet, Sentepartiet, SV og MDG en mer fremtidsrettet nettleiestruktur for å få til mer utbygging av hurtigladere i distrikts-NorgeNorsk elbilforening har anbefalt slik omlegging av hvordan hurtigladere prises i strømnettet for å oppnå et bedre ladetilbud i distriktene. – Nå er det på tide at olje- og energiminister Tina Bru får på plass en nettleie som sikrer den hurtigladeutbyggingen som Norge trenger, sier Bu.  LES OGSÅ: Etterlyser en egen plan for lading

Nullutslippsbiler i offentlige innkjøp blir realitet

På tross av lav vilje til å finne enighet på tvers av partiene og blokkene, viser merknadene til de ulike partiene et betydelig ønske om å satse på elbil. Den bredeste enigheten er støtten til kravet som regjeringen lanserte i klimameldingen om at det fra 2022 skal være krav om nullutslipp i offentlige innkjøp av personbiler og mindre varebiler.  I innstilingen fra Stortinget varsler Arbeiderpartiet, SV og MDG støtte til dette forslaget. Det er altså i realiteten et bredt flertall med Høyre, KrF, Venstre, Ap, MDG og SV – selv om partiene ikke har felles merknader og forslag på dette  – Krav om innkjøp av nullutslippsbiler blir nå en realitet i det offentlige fra neste år, og vi har gitt skryt til regjeringens forslag om dette. Med de nye modellene på markedet kommer det til å gå fint. Det er viktig at kommuner og staten går foran og viser vei, når man vil at alle nybilkjøpere skal gjøre samme valg innen få år, sier Christina Bu. 

Etterlyser støtteordning for lading i borettslag og sameier

Regjeringen har i regjeringserklæringen varslet en nasjonal støtteordning for lading i borettslag og sameier. På tross av dette har ordningen latt vente på seg.    I innstillingen ber Ap, SV og MDG regjeringen om å innfri løftene og få på plass støtteordningen.    I realiteten er det da et bredt flertall for en støtteordning for lading i borettslag og sameier. Nå forventer vi at de politiske løftene innfris raskt. Det vil sikre at vi raskere når målet om at elbil skal være for alle, sier Bu. 
MÅ HA INSENTIVER: El-andelen av varebiler utgjorde bare 8,5 prosent i 2020.

Elvarebiler trenger ny politikk

Elbil har overtatt over halve personbilmarkedet, men for lette varebiler går det fremdeles for tregt. Det har bekymret Elbilforeningen, siden målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg også gjelder lette varebiler.  I 2020 var elbilandelen i nybilsalget for varebiler bare på 8,5 prosent.  –  Bedrifter som legger om fra fossile til elektriske varebiler, kutter utslipp og er fornøyd med valget. Men det er for få som gjør detElbilandelen for lette varebiler er altfor lav. Likevel klarte ikke energi- og miljøkomiteen på Stortinget å foreslå nye virkemidler for å få fart på salget av elvarebiler. Nå bør Transportkomiteen ta tak i dette når de behandler Nasjonal transportplan, sier Bu.  Elbilforeningen foreslår en nasjonal regel der at elvarebiler får fritak i bom fram til de utgjør 25 prosent av varebilpasseringene i det aktuelle bomsnitt, etter modell fra Oslo.  

Vil ha batteriutvikling i Norge

I innstillingen stiller flertallet i komiteen (bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG) forslag om at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en helhetlig strategi for batteriutvikling i Norge. – I land som Sverige, Tyskland og Frankrike går utbygging av batterifabrikker så det griner. Derfor må vi tenke nytt rundt hvordan norske myndigheter kan støtte opp om produksjon av batterier i Norge, sier Christina Bu. – I Norge vil vi kunne produsere noen av de mest bærekraftige batterier i verden, og et norsk batteri-eventyr vil kunne bety titusenvis av grønne arbeidsplasser i distriktene. Vi oppfordrer derfor regjeringspartiene på Stortinget til å stemme for dette forslaget – slik at Norge styrker sin posisjon i den internasjonale konkurransen om batteriutvikling, sier hun.
LES OGSÅ: Elbilmålet kan nås tidligere enn 2025