Hopp til innhold

Kollektivfelt: Nå skjer det endringer for elbilister i Oslo

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå er det ikke lenger lov å kjøre med elbil i kollektivfelt på Ring 2 i Oslo – uten passasjer. De neste par månedene følger en rekke Oslo-strekninger etter.

Fra og med fredag 15. januar må du ha minst én passasjer i elbilen dersom du skal ha lov til å kjøre i kollektivfeltet på Ring 2 i Oslo. Regelendringen gjelder hele døgnet, og årsaken er at Oslo kommune mener det nå er i ferd med å bli for trangt i kollektivfeltet i hovedstaden. Med andre ord: at elbilene nå er til hinder for kollektivtrafikken.

Gradvis innfasing

Selv om regelendringen gjelder for Ring 2 allerede fra i dag av, er dette bare første strekning ut i Oslo. Også på resten av de kommunale Oslo-veiene med kollektivfelt kreves samkjøring dersom elbilister skal kunne bruke kollektivfeltet, men her vil innfasingen skje over de neste par månedene. Dersom man blir tatt i å kjøre ulovlig i kollektivfeltet, risikerer man en bot på 5.500 kroner.

På disse osloveiene blir det i løpet av de to neste månedene påbud om minst to personer i bilen for at elbilen skal kunne kjøre i kollektivfeltet:

– Trengs snart noen positive signaler i Oslo

Selv om det er leit at en elbilfordel nå blir litt utvannet i hovedstaden, er det forståelig at det strammes inn dersom det er nødvendig, mener Unni Berge, kommunikasjonssjef i Norsk elbilforening: – Vi jubler ikke når en elbilfordel ryker, og det er faktisk slik at kollektivfeltfordelen har vært en viktig grunn til at mange oslobilister har tatt spranget over til elbil. Men når det er nødvendig for trafikkavviklingen, har Elbilforeningen ment at neste steg er å påby samkjøring, framfor å kaste elbilene ut, konstaterer Berge. Elbilforeningen legger til grunn at Oslo kommune har godt belegg for at det faktisk er så fullt i kollektivfeltene at dette grepet nå må tas, og forventer at man legger fram konkret dokumentasjon for dette for de aktuelle kollektivfeltene det gjelder. Hun minner også om at Oslo så sent som ved årsskiftet økte takstene bare for elbiler i bomringen, og at elbiler nylig fikk betalingsplikt i Oslos beboerparkeringssoner. – Nå som dette også kommer, trengs det snart noen positive signaler dersom man skal få alle oslobilistene over på nullutslippsbiler, noe Oslo kommune selv i sin klimaplan sier de skal få til innen 2030.

Ulik praksis på kommunale og statlige hovedstadsveier

I tillegg til de kommunale veiene rår også Statens vegvesen over veier i Oslo med kollektivfelt. Blant disse er E6- og E18-strekningene i og på vei inn i hovedstaden, der man i flere år har krevd passasjer for elbiler i kollektivfeltene – men bare i rushtidene. På kollektivfeltene eid av Oslo kommune har man imidlertid valgt at regelen om minst to personer i elbilen skal gjelde hele døgnet. Mobilitetsdirektør Rune Gjøs i Bymiljøetaten i Oslo begrunner det med at det er en mer jevn belastning på kollektivfeltene på de kommunale veiene enn de statlige. – Med passasjerkrav vil fortsatt en del elbiler kjøre i kollektivfeltet, slik at det blir en jevnere fordeling utover kjørebanen. Passasjerkravet oppfordrer også til samkjøring, noe som kan bidra til trafikkreduksjon totalt sett, sier Gjøs i en pressemelding fra Oslo kommune.