Lading i borettslag

Slik setter du opp ladestasjoner for elbil i borettslag og sameier.

Elbilforeningen tilbyr uavhengig rådgivning om etablering av ladeplasser for elbiler og ladbare hybrider i borettslag og sameier.

Sameier kan ikke lengre nekte beboere å skaffe seg ladestasjon uten saklig grunn. Dette kravet vil også snart komme for borettslag.

Å tilrettelegge for lading av elbiler og ladbare hybrider vil være en god investering i boligmassen med stadig høyere andel av bilparken som kjører på strøm.

Planlegg for et ladeklart parkeringsanlegg med infrastruktur som tar høyde for at man skal kunne tilby ladeplass til alle i framtiden.

En ladeklar plass betyr at infrastrukturen ligger der, men at kjøp av og montering av ladeboks skjer ved behov etter beboernes ønsker.