Hopp til innhold

Lexus felt for villedning om «selvladende» hybrider

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forbrukertilsynet konkluderer med at denne ordbruken ikke var innafor: «… produserer strømmen selv; lader når du slipper gassen, når du bremser, ja, til og med mens du kjører».

Forbrukertilsynets konklusjon, som ble klar 6. desember, er klar: – Det er villedende å gi inntrykk av at strømmen til hybridbatteriet er kostnadsfri ettersom strømmen som produseres av bilen har forbruk av bensin som en nødvendig forutsetning, skriver Forbrukertilsynet i konklusjonen. Flere klagere har registrert markedsføringen (se faksimile hovedbilde og under) i Dagens Næringslivs D2- magasin, i Aftenpostens A-magasin og i Stavanger Aftenblad. – Forbrukertilsynet registrerer at den innklagede markedsføringen fant sted så sent som 29. november i Aftenpostens A-magasin, skriver Forbrukertilsynet.

– Dette er reinspikka løgn

En av klagerne oppgir selv å være Lexus-eier, og satte åpenbart svært liten pris på markedsføringen: – Lexus og Toyota markedsfører sine hybrider tungt som «selvladende», uten å gjøre kunden oppmerksom på at all energi brukt til lading kommer fra forbrenning av bensin. I sine nyeste annonser bruker Lexus til og med frasen «Lexus byr på strømmen», dette er renspikka løgn. Som Lexus-eier betaler jeg dyrt for denne strømmen gjennom bensinregningen. En annen skriver dette: – Det er riktig at strømmen som tilføres batteriene ved regenerering under bremsing (herunder retardasjon ved at man slipper gassen) er «gratis», selv om denne også kommer fra bevegelsesenergi opparbeidet ved hjelp av en forbrenningsmotor. – Men med setningene «I hybrider fra Lexus koster strømmen alltid det samme: absolutt ingenting» og «Våre hybrider produserer strømmen selv…ja til og med når du kjører» gir annonsen inntrykk av at også strømmen som produseres når man kjører, dvs når man har pådrag på motoren, er gratis. Og det er helt feil, en selvladende hybrid er ingen Perpetuum Mobile.

Problemstillingen er ikke ny

Elbilforeningen undersøkte saken i september og oktober 2018, etter å ha mottatt flere henvendelser fra medlemmer. Undersøkelsene startet ved å be om innsyn i klager som var innsendt på det tidspunktet. Den gang var det uttrykt misnøye rundt Toyotas markedsføring av «Toyota hybrid – 50% elektrisk uten ledning*». I 2017 ble en tilsvarende sak behandlet av Næringslivets konkurranseutvalg, der flertallet kom til «at markedsføringen er villedende og i strid med markedsføringslovens § 26, og at den heller ikke gir tilstrekkelig veiledning og derfor er urimelig og i strid med markedsføringsloven § 27.» Innklagende part var den gang konkurrenten Harald A. Møller AS, som importerer Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. Forbrukertilsynets avdelingsdirektør Jo Gjedrem svarte blant annet dette på vår henvendelse, som trolig kan leses i sammenheng med den ferske Lexus-konklusjonen: – Takk for interessant innspill. Vi vurderer å satse mer på miljøargumentasjon i reklamen i tiden fremover, og da er dette en type sak som kan være aktuell. Jeg har gitt innspillet videre til dem som skal planlegge en eventuell satsning på miljøargumentasjon, som jo er et element i denne problemstillingen. I løpet av det siste året har temaet åpenbart fått fornyet oppmerksomhet. Med til historien hører det også at Lexus nylig offentliggjorde at de kommer med sin første rene elbil neste år (bildet under). Da vil markedsføring av typen importøren nettopp er felt for være helt unødvendig.

Dette mener Forbrukertilsynet

Det er markedsføringsloven (mfl.) § 6 første og fjerde ledd, jf. § 7 første ledd bokstav b, som forbyr markedsføring som inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til ytelsens hovedegenskaper, f.eks. dens «fordeler». – Utsagnene «Hybriden som byr på strømmen» og «I hybrider fra Lexus koster strømmen alltid det samme: absolutt ingenting» er etter tilsynets vurdering samlet sett egnet til å gi forbrukerne inntrykk av at strømmen som tilføres hybridbatteriet er gratis og uten kostnad for forbrukerne. Toyota Norge AS synes å forsøke å underbygge påstandene ved å vise til at selskapets hybridbiler «… produserer strømmen selv; lader når du slipper gassen, når du bremser, ja, til og med mens du kjører». Etter Forbrukertilsynets vurdering er det villedende å gi inntrykk av at strømmen til hybridbatteriet er kostnadsfri ettersom strømmen som produseres av bilen har forbruk av bensin som en nødvendig forutsetning: Også regenerert energi vil i alle praktiske sammenhenger ha forbruk av bensin som nødvendig forutsetning. – Vi konkluderer på denne bakgrunn med at markedsføringen er en villedende handelspraksis i strid med mfl. § 7 første ledd. Handelspraksisen vil etter vårt syn også være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. § 7 annet ledd. Den aktuelle markedsføringen er derfor en urimelig handelspraksis i strid med forbudet i mfl. § 6 fjerde ledd jf. første ledd. Forbrukertilsynet har bedt om svar i saken, med en bekreftelse på at eventuell pågående markedsføring endres eller stanses, samt at tilsvarende markedsføring ikke gjentas, så snart som mulig og senest innen 20. desember 2019.