Hopp til innhold

Medlemsvilkår for bedrifter i Norsk elbilforening

(organisasjonsnummer 982 352 428 MVA) 

1. Formål

1.1. Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon som fremmer elektrisk mobilitet til beste for klima og miljø. 

2. Medlemskap

2.1. Medlemskap i Norsk elbilforening er åpent for alle bedrifter som er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. 

2.2. Bedrifter har ikke stemmerett i foreningen, men kan delta på årsmøter i tilhørende lokalforening. 

2.3. Disse medlemsvilkårene utgjør avtalen mellom bedriften og Norsk elbilforening og regulerer medlemskapet i foreningen. Ved å bli medlem i Norsk elbilforening, aksepterer bedriften disse vilkårene og forplikter seg til å følge dem. 

2.4. Bedriften skal utnevne en dedikert kontaktperson for kontakt med Norsk elbilforening og adgang til MinSide på elbil.no. Endringer i selskapsnavn, adresse, kontaktperson, mv skal meddeles skriftlig og uten ugrunnet opphold til bedrift@elbil.no

3. Varighet

3.1. Medlemskapet i Norsk elbilforening gjelder for ett år av gangen.

3.2. Medlemskapet vil automatisk fornyes ved at ny faktura for medlemskontingent sendes ut i forkant av neste års medlemskap. Ved betaling av faktura, fornyes medlemskapet. I henhold til brukervilkårene for Ladeklubben kan Norsk elbilforening i visse tilfeller velge å ikke sende ut ny faktura eller sende ut faktura for annen type medlemskap, for eksempel ved bruk av ladebrikker i utlandet eller ikke bestått kredittsjekk. Hvis Norsk elbilforening ikke sender ut ny faktura på grunn av slike forhold, vil Medlemskapet ikke fornyes og dermed opphøre eller endres automatisk.  

4. Medlemsfordeler 

4.1. Bedriften vil ha tilgang til rabatter og tilbud fra Norsk elbilforenings samarbeidspartnere som tilbyr bedriftsrabatter rettet mot bedriftsmedlemmer. 

4.2. Bedriften vil ha tilgang til Ladeklubben (underlagt egne brukervilkår og priser). Tilgangen gjelder så lenge Norsk elbilforening ikke har sagt opp, suspendert eller hevet tjenesten i henhold til brukervilkårene. 

5. Medlemskontingent 

5.1. Medlemskontingenten for bedrifter i Norsk elbilforening fastsettes av foreningens styre. Medlemskontingenten er skalerbar og avhenger av hvor mange biler bedriften ønsker at skal ha tilgang til Ladeklubben. Dersom bedriften ønsker å skalere medlemskapet opp eller ned, så skaleres medlemskontingenten opp eller ned påfølgende år. Norsk elbilforening tar forbehold om betaling for eventuelle ekstra brikker som tas i bruk før medlemskontingenten skaleres opp. 

5.2. Medlemskontingenten betales årlig og forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato. 

5.3. Dersom medlemskontingenten ikke er betalt på forfallsdato, og heller ikke betales etter betalingspåminnelse fra Norsk elbilforening, vil medlemskapet i Norsk elbilforening automatisk opphøre. Dersom det foreligger utestående ladebeløp som ikke er fakturert eller ubetalte fakturer i Ladeklubben, vil disse faktureres og kreves inn selv om medlemskapet opphører. 

6. Oppsigelse og utmelding

6.1. Bedriften kan si opp sitt medlemskap i Norsk elbilforening når som helst. 

6.2. Oppsigelsen må skje skriftlig og sendes til bedrift@elbil.no

6.3. Ved utmelding eller oppsigelse vil bedriften ikke få refundert eventuell betalt medlemskontingent. Dersom det foreligger utestående ladebeløp som ikke er fakturert eller ubetalte fakturer i Ladeklubben, vil disse faktureres og kreves inn. 

7. Endring av medlemsvilkår 

7.1. Norsk elbilforening forbeholder seg retten til å endre medlemsvilkårene. 

7.2. Vesentlige endringer vil bli kommunisert til medlemmene skriftlig eller elektronisk, og vil tre i kraft 30 dager etter at de er sendt ut. 

8. Tvisteløsning 

8.1. Disse vilkårene reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister mellom bedriften og Norsk elbilforening skal søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten avgjøres ved Oslo tingrett. 

9. Personvern 

9.1. Norsk elbilforening behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk. Våre retningslinjer finnes i Elbilforeningens personvernerklæring

10. Ansvarsfraskrivelse 

10.1. Norsk elbilforening kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av medlemskap eller bruk av foreningens eller samarbeidspartneres tjenester. 

10.2. Bedriften bruker Norsk elbilforening sine tjenester på eget ansvar.