Hopp til innhold

Snur om prisen på gatelading i Oslo: Nedjusterer ladeprisene etter massivt press

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbiler som lader på gate
OSLO VARSLER PRISREDUKSJON: Den tredoblede prisen for gatelading i Oslo ser ut til å bli en kortvarig affære.

Oslo kommunes sjokkøkning av gateladeprisene avlyses «så raskt som mulig» etter dagens bystyremøte.

– I dag har bystyret erkjent forrige ukes ladeblemme. De har stått opp for egne klimamål og kommet elbilistene i møte, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Dette sier hun etter at det nå er flertall for å beregne takstene på gatelading i Oslo på nytt.

FORNØYD MED RETRETT: – I dag har bystyret erkjent forrige ukes ladeblemme. De stått opp for egne klimamål og kommet elbilistene i møte, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Vil føre til mer moderate priser

De nye takstene er ikke offentlige ennå, men skal beregnes ut fra en formel med følgende faktorer: Ladeeffekt, strømprisprognose, tid på døgnet, samt et 15 prosent driftspåslag (se faktaboks lenger ned i artikkelen).

Det viktigste er imidlertid dette, som vi allerede nå kan slå fast:

Modellen som vedtas vil totalt sett gi mer moderate priser enn det man har hatt de siste dagene.

Elbilforeningens medlemsservice:

En storm av henvendelser etter prissjokket i Oslo

Nye takster kommer «så raskt som mulig»

Elbilforeningen har regnet på hva dette kan komme til å bety (eksempelet under er for takstgruppe 3052 og 3054):

Den nye prismodellen vil gi mer moderate priser i de fleste tilfeller. Elbilforeningen kommer tilbake med mer informasjon når takstene publiseres og innføres av kommunen.

– Forrige ukes prisøkning var feil. Vi i Elbilforeningen er lettet over at vi snart unngår det vanvittige prissjokket vi nå opplevde for gatelading i Oslo. Dette er en god midlertidig løsning som det haster med å innføre, sier Per Maltun, styreleder i Oslo og Akershus elbilforening.

I bystyret presset i dag opposisjonen byrådet rundt når prisjusteringen kommer på plass.

– Vi håper og forventer på vegne av de som gatelader i Oslo at de nye takstene innføres før jul, sier Maltun.

LETTET: Styreleder Per Maltun var på plass i Oslo rådhus for å fremme perspektivene til elbilister som ikke har andre alternativer enn gatelading.

I denne saken kan du lese mer om takstene som gjelder akkurat nå, men som snart altså skal endres:

Prissjokket på gatelading i Oslo:

Advarer oslofolk uten egen parkering mot å bytte til elbil

Arbeidet for kWt-prising fortsetter

– Alle partiene fortjener ros for dagens retrett. Opposisjonen erkjente raskt feilen, satte saken på agendaen og fremmet gode forslag. Byrådet har lyttet og snudd seg rundt raskt og Rødt har forhandlet konstruktivt om en midlertidig løsning, sier Christina Bu.

SNUDDE: Og dermed ligger det an til at byråd Sirin Stav fra MDG nok må jobbe en del med elbillading også i tiden som kommer.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) sa følgende i dagens bystyremøte:

– Jeg jobber for en løsning for gatelading der man betaler for strømforbruket man faktisk får. Det er rimelig. Det vi nå vedtar er en mellomløsning, og jeg anerkjenner at det er uheldige utslag i dagens prissystem.

Høyres Erik Lae Solberg uttalte denne uken at vedtaket om sjokktakstene forrige uke var «et arbeidsuhell».

Sammen med resten av opposisjonen fremmet han forslag om å reversere til gamle takster. Det forslaget fikk ikke flertall.

Både han, Venstres Marit Vea og Senterpartiets Morten Edvardsen tok opp saken fra talerstolen.

HEKTISK MØTEUKE: Elbilforeningen har hatt møter med flere bystyrepolitikere tidligere denne uken. Her ser du Erik Lae Solberg (H), Anne Haabeth Rygg (H), Morten Edvardsen (SP) og Elbilforeningens Markus Nilsen Rotevatn.

Lederen av lokalforeningen i Oslo og Akershus, med om lag 45.000 medlemmer, erkjenner at jobben ikke er over:

– Det er bra at bystyret er enig om at en mer framtidsrettet framtidig prismodell trengs. Det får vi først når du betaler baserer seg på hvor mye strøm du faktisk får på batteriet. Bystyret sier at dette skal skje innen utgangen av 2023, noe Elbilforeningen mener er fullt mulig å få til raskere. Vi kommer ikke til å gi oss før kilowattime-prising er på plass, lover Per Maltun.

Dessuten planlegger lokallaglederen neste år en kampanje der alle elbilister i Oslo kan komme med innspill til hvor i byen man trenger flere gateladepunkter.

Omfattende arbeid for å få Oslo til å snu

Elbilforeningen har de siste dagene hatt omfattende dialog, både med byrådet og Rødt, og med opposisjonspartiene i denne saken.

– Vi har formidlet hvordan mange medlemmer som er avhengig av gatelading, har tatt kontakt med medlemsservice i Elbilforeningen og uttrykt fortvilelse over prissjokket, sier Bu.

Les mer om dette her:

Elbilforeningens medlemsservice:

En storm av henvendelser etter prissjokket i Oslo

– Mange har vært fortvilet, fordi deres «hjemmeladetilbud» har blitt mye dyrere over natten. Dette har vi formidlet i møter og kontakt med alle politiske partier. Takket være oslopolitikere som evner å lytte, blir ikke det ikke så ille som mange fryktet i forrige uke, sier Bu.

Hun mener denne saken viser hvorfor det er så viktig at byens og landets elbilister er organisert i sin egen interesseorganisasjon.

Dette vedtok bystyret i dag:

  • Byrådet bes sikre at satsene for lading i større grad hensyntar ladekapasitet i takstgruppene og forskjell i strømpris mellom natt og dag. Modellen som brukes inntil videre, og med oppstart så raskt som mulig, er ladekapasitet (3,6 eller 7,2 kW) x strømprisprognose x +/- 1,2 (+20 % dagtid, – 20 % nattestid) x 1,15 (15 % risiko- og driftspåslag. Byråden har fullmakt til å justere prisene videre i tråd med bystyrets vedtak 7.12 og 14.12.
  • Byrådet bes sørge for en løsning med forbruksbasert betaling for strøm til lading på kommunale ladere så raskt som mulig, senest innen utgangen av 2023. Byrådet bes om å kommet tilbake til bystyret med en vurdering av om kWt-prising kan innføres i eksisterende system.
  • Byrådet bes sikre at satsene for lading ikke blir lavere enn prisen for gateparkering for å sikre rotasjon på ladeplassene.
  • Byrådet bes innen 1. mars sørge for merking av ladeeffekt og brukerveiledning på alle ladepunkter.
  • Byrådet bes komme tilbake med en oversikt over strømkostnader på ladere, inkludert hvor mange ladepunkter det ikke tas betalt for lading på i dag.
  • Bystyret ber byrådet kontakte staten for å få en ordning med strømstøtte til ladeplasser i offentlig regi og melde tilbake til bystyret på egnet vis.
Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også