Hopp til innhold

Nytt politisk program: Elbilforeningen viser veien for nullutslipp

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

ELBIL ER FRAMTIDA: Elbilpolitikken er et av de viktigste norske bidragene i den internasjonale miljø- og klimapolitikken.

Elbilforeningens ferske politiske program staker ut kursen for hvordan Norge skal nå målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025. Og samtidig: Hvordan hverdagen som elbilist skal bli enklere.

Delegater fra Elbilforeningens 14 lokalforeninger i hele landet deltok i mai på landsmøtet til Elbilforeningen, der valg av nytt hovedstyre sto på agendaen.  
NY STYRELEDER: Hege Lilleheil Horsberg overtok nylig lederklubben etter Espen Hauge.
– Selv om Norge er verdensledende på elektrifisering av vegtransporten, er det mye som gjenstår og ny politikk må til for å målene man har satt seg. Vårt nye politiske program er en oppskrift på hvordan elbilmålene kan nås og utslippene kan kuttes. Nå skal vi som tillitsvalgte, ansatte og medlemmer jobbe for sammen for å realisere dette, sier nyvalgt styreleder for Norsk elbilforening, Hege Lilleheil Horsberg.  Hun overtok stafettpinnen etter mangeårig innsats fra Espen Hauge. Elbilforeningen opplever kraftig vekst som medlemsorganisasjon siden stadig flere velger å ta grønne bilvalg og slik bidra til reduksjon av utslipp der de bor. Det er også medlemsdemokratiet gjennom lokalforeninger representert på landsmøtet som nå har staket ut kursen for det politiske påvirkningsarbeidet Elbilforeningen skal gjennomføre i årene som kommer.  Les Norsk elbilforenings nye politiske program for 2021-2023 

Det skal alltid lønne seg å velge nullutslipp

Elbilforeningen har lenge fremhevet at kjøpsfordelene for elbil er selve fundamentet i den norske elbilsuksessen og den aller viktigste årsaken til at Norge er det landet i verden som har størst andel elbiler i personbilparken. Dette gjenspeiles også i Elbilforeningens nye program.  – For å nå målet om salg av kun biler uten utslipp senest i 2025, må de sterkeste virkemidlene vi har nå få virke lengst mulig. Særlig i Distrikts-Norge har salget av elbiler først nylig skutt fart. Derfor er det avgjørende at kjøpsfordeler som fritak for moms og engangsavgift blir opprettholdt så lenge som nødvendig, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, Unni Berge, og legger til:  – For tidlig innfasing av for eksempel toppmoms på elbil, slik noen partier har forslått, kan bremse elbilsalget. Det er viktigst at regjering og Storting heller starter med å endre skattereglene slik at elbiler også blir konkurransedyktige i leasing- og firmabilmarkedet og at miljøprofilen i engangsavgiften for forurensende biler styrkes.   LES OGSÅ: Slik skal vi nå 2025-målet Norsk elbilforening mener at tiden er overmoden til å styrke miljøprofilen i engangsavgiften for nye forurensende biler. Dette inkluderer å fase ut fradraget som ladbare hybrider har.  
FRAMTIDSRETTET: Kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening.
– Ladbare hybrider var med på å starte overgangen fra fossilt til elektrisk mobilitet. Men når elbilene stadig blir bedre og nye rapporter viser høye reelle utslipp fra ladbare hybrider, så er tiden nå overmoden til at biler med så høye utslipp betaler for forurensingen de pådra samfunnet, sier Unni Berge.  

Bruksfordelene for nullutslipp skal styrke elektrifiseringen i hele landet

– Det er ingen tvil om at miljørabatten i bom for elbil er en miljøpolitisk fulltreffer. Vi kan se en tydelig sammenheng mellom elbilandelen og nivået for bomavgifter på elbil rundt omkring i landets kommuner og regioner. Nå må vi sikre at også miljørabatten for elvarebiler styrkes til gagn for næringslivet og miljøet, sier Unni Berge.  For å øke markedsandelen til elektriske varebiler opptil 100 prosent i 2025, tar nytt politisk program til orde for at det etableres en egen nasjonal regel om 100 prosent miljørabatt for betaling for elvarebiler i bomprosjekter fram til de utgjør 25 prosent av passeringene.  

Alle må kunne lade effektivt både hjemme og underveis

I 2025 vil vi ha over enn en million elbiler på norske veier og derfor har Norsk elbilforening tatt til orde for å øke tempoet i utbygging av ladeinfrastruktur.   Elbilforeningens nye politiske program tar til orde for at det offentlige må ta større ansvar for den helhetlige planleggingen og koordineringen som skal sikre at ladeinfrastrukturen kommer på plass.   Et nytt og viktig fokus for Norsk elbilforenings arbeid i årene fremover blir dessuten å sikre at det blir like lett å lade sin elbil som å fylle fossilt drivstoff.   – Det er i dag uoversiktlig, vanskelig og lite brukervennlig for elbilister å vite hvor man kan finne hurtigladere og hvordan man kan få tilgang til og betale for ladetjenesten. Dessuten er det vanskelig å forstå prismodellene. Ladebransjen viser begrenset vilje til å finne fram til gode løsninger på egenhånd. Derfor trengs det utvikling av en forbrukerpolitikk som regulerer den nye bransjen, og får på plass roaming- og kortbetalingsløsninger, sier Unni Berge.  SE VIDEO: Derfor må vi bevare kjøpsfordelene for elbil noen år til

Elbiler må bli produsert mer bærekraftig i fremtiden

Elbilpolitikken er et av de viktigste norske bidragene i den internasjonale miljø- og klimapolitikken. Men for at elbil skal bidra til å realisere både verdens klimamål og FNs bærekraftsmål, vil Elbilforeningen arbeide for en internasjonal eller europeisk sertifiseringsordning som sikre miljø og etikk i alle led av produksjonen, samt høy grad av gjenvinning av batterier.  – Norge må både jobbe for å sikre anstendige arbeidsvilkår i den globale gruve- og batteriproduksjonen og være et foregangsland for trygg innsamling, gjenbruk og gjenvinning av batterier, sier Berge og avslutter:   Gjennom tettere samarbeid mellom myndigheter og batteriindustrien, kan et norsk batterieventyr realiseres og skape titusenvis av arbeidsplasser i hele landet. Det er viktig at norske politikere skjønner at norsk batteriproduksjon basert på fornybar energi kan gi verdens grønneste batterier.   Har du spørsmål til vårt nye politiske program?  Kontakt vår politiske rådgiver Simon Dyhr.