Hopp til innhold

Dine rabatter på advokathjelp

10% rabatt av veiledende timepris ved innvilget rettshjelpsdekning fra forsikringsordning (typisk tvistesaker om bil, bolig, håndtverkertjenester og andre saker hvor forsikringen kommer til anvendelse)

15% rabatt av veiledende timepris i saker hvor det ikke er mulig å få rettshjelpsdekning dekket (typisk saker innenfor arbeids- og familierett i de tilfeller som faller utenfor fri rettshjelp- ordningen).

25% rabatt av veiledende timepris i saker der medlemmet ikke har forsikringsdekning, fordi tvist ikke er etablert (typisk reklamasjonsbrev og korrespondanse for å løse sak før tvist foreligger).

De siste nyhetene fra elbil.no