Hopp til innhold

Hjelp! Ladekabelen sitter fast i bilen

Hva gjør jeg når hurtigladekabelen sitter fast i bilen?

CCS-kontakt
På biler med CCS og Type 2 er det bilen som låser ladekabelen fast. Dette skjer ved at låsepinner i ladekontakt/-port holder fast ladekabelen. Som oftest er det låsetappen som står i spenn og ikke vil slippe. Her er noen tips til hva du kan gjøre:

  1. Prøv å lås opp bilen gjentatte ganger med nøkkelens fjernkontroll.
  2. Dersom dette ikke hjelper: Dytt ladepistolen inn og prøv på nytt. Alternativt løft/vipp lade ladepistolen opp og gjenta alternativ 1.
  3. Alle biler med CCS og type2 har en nødutløser. Denne utløses med en snor eller wire som manuelt trekker ut låsepinnen. Nødutløseren er ulikt plassert fra bil til bil. Vennligst se brukermanual for din bil.

Dersom ingen at alternativene over fungerer, ring ladeselskapet på telefonnummeret som står på laderen.

I noen få tilfeller så kan det ha kommet fukt i ladeluken som igjen medfører at låsen fryser. I slike tilfeller vil kundeservice hos ladeselskapet hjelpe deg.

Chademo-kontakt
For biler med Chademo-hurtiglading er det ladepistolen som låser seg fast til bilens ladekontakt/-port. Det skjer ved at et låsestykke kneppes på plass inne i kontakten.

Dersom kabelen sitter fast:

  1. Påse aller først at ladeøkten er ferdig. Det lyser gjerne en diode under pågående lading i ladepistolen.
  2. Det hender at ladepistolen bare sitter godt fast og krever at du bruker litt kraft. Trykk utløserknappen på Chademo godt inn og dra. Da skal ladepistolen løsne.
  3. Dersom punkt 2 ikke hjelper: Bøy bestemt, men forsiktig, ladepistolen litt opp og prøv punkt 2 på ny.
  4. Punkt 2 og 3 hjelper ikke: Det hender at ladepistolen er godt brukt og utløseren utslitt. Fortsett å prøve eller ring ladeselskapet og be om assistanse.

NB: Dersom ladeøkten ikke har stoppet, ring ladeselskapet før du bruker eventuell nødstoppbryter. Nødstoppbryteren skal kun brukes som siste utvei.

De siste nyhetene fra elbil.no