Hopp til innhold

Påvirkes prisen når to biler lader samtidig?

Lading prises forskjellig hos de ulike ladeselskapene. Noen tar betalt for kWt, mens andre tar betalt for en kombinasjon av antall minutter og kWt.

Med ren kWt-pris vil prisen normalt ikke endres, men ladingen vil kunne ta noe lengere tid.

På ladere med en kombinasjon av minuttprising og kWt-pris endres prisen normalt ikke, men på grunn av økt ladetid kan ladingen komme til å koste mer.

Prisen er i begge tilfeller satt av ladeselskapet.

De siste nyhetene fra elbil.no