Hopp til innhold

Viser vei: Flere borettslag skal få ladehjelp

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Guri Melby i Venstre deltok på folkemøte om lading i borettslag som Oslo og Akershus elbilforening arrangerte tidligere i år.

Etter oppfordring fra Elbilforeningen vil Oslo kommune nå opprette en ny støtteordning og rådgivningstjeneste for å få flere ladeklare borettslag og sameier.

Det er Venstre, Høyre og KrF som har fremmet forslaget som vil bidra til at enda flere kan bytte til en utslippsfri elbil. Guri Melby (V) sier Oslo har en stor utfordring med å etablere ladestasjoner der folk bor. – Nå som byrådet ønsker å fjerne ladepunktene innenfor Ring 1 i forbindelse med bilfritt byliv mener vi det er enda mer aktuelt å sørge for gode lademuligheter for de som velger miljøvennlige biler. Det er åpenbart at vi må få til mer hjemmelading, det er ikke mulig å dekke hele behovet for lading med at alle skal bruke offentlige ladepunkter. I forbindelse med budsjettbehandlingen i Oslo før jul leverte vi også alternative budsjetter som la opp til å gjøre disse grepene for å gjøre lading mer tilgjengelig der folk bor, i form av ti millioner til nettopp støtteordning og rådgivningstjeneste. Dette ble nedstemt av byrådet da, men det er fint å se at de nå har kommet på bedre tanker, sier Guri Melby. I Samferdsels- og miljøkomiteen forrige uke fikk Venstre, Høyre og KrF flertall for forslaget om ny støtteordning og rådgivningstjeneste. Alle støttet rådgivningstjeneste, og med unntak av Frp støttet også alle økonomisk støtteordning. Ordningen skal bidra til at borettslagene kan få på plass infrastruktur som gjør garasjer og parkeringsanlegg ladeklare. Det betyr å legge opp strøm i fellesanlegg slik at hver enkelt beboer enkelt kan koble seg på etter behov med egen ladestasjon på sin parkeringsplass. – Det er svært gledelig at Oslo nok en gang viser vei og tilrettelegger for at enda flere kan bytte til en utslippsfri elbil. At forslaget også har bred politisk støtte blant partiene viser god forståelse for utfordringene vi står ovenfor i klima- og miljøpolitikken, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. De fleste som eier elbil i dag bor i enebolig hvor de uproblematisk kan få montert ladestasjon på egen parkeringsplass eller garasje. Elbilforeningen har erfart at det er langt vanskeligere å få tilrettelagt for lading for de som bor i blokkleiligheter med felles parkeringsanlegg. – Derfor har vi spilt inn til Oslo kommune at de bør endre dagens støtteordning og tilby en rådgivningstjeneste for å hjelpe borettslag og sameier til å komme i gang med å bli ladeklare, sier Christina Bu. Guri Melby understreker at hun forventer at byrådet vil følge dette opp med midler i kommende budsjetter. – Hvis byrådet mener alvor med miljøambisjonene sine er det på tide at de støtter opp om konkrete tiltak som faktisk bidrar til å få ned utslippene gjennom tilrettelegging. Det er dette et godt eksempel på. En egen rådgivningstjeneste og en økonomisk støtteordning der borettslag, sameier, garasjesameier og lignende, er et treffsikkert tiltak. Installasjon av ladepunkter er teknisk veldig krevende i tillegg til at det er veldig dyrt. Det tar lang tid å gjennomføre prosessen når man ikke vet hvor man skal henvende seg og hva man egentlig trenger, sier Guri Melby. – Nå må den nye ordningen komme på plass så fort som mulig for å møte den store etterspørselen, sier Christina Bu. Elbilforeningen oppfordrer samtidig andre bykommuner til å følge Oslo sitt eksempel. – Hvis vi skal nå ambisiøse lokale og nasjonale utslippsmål må alle bileiere ha mulighet til å bytte til utslippsfrie elbiler, uavhengig av hvor og hvordan de bor. I dag er det veldig mange som ikke kan bytte til elbil fordi de ikke har mulighet til å lade der de bor, sier Bu. Forslaget fra Venstre, Høyre og KrF som fikk flertall: Elbilforeningen følger saken videre og kommer tilbake til når ny støtteordning og rådgivningstjeneste vil komme på plass og hvilke kriterier som vil gjelde.