Hopp til innhold

Oslo støtter ladeklare borettslag og sameier

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter forslag fra Elbilforeningen har nå Oslo kommune innført en ny støtteordning for borettslag og sameier som vil tilrettelegge for beboere med elbil og ladbare hybrider.

– Lademulighet for de som bor i leilighet har vi jobbet lenge med og Oslo går nok en gang foran for å gi flere mulighet til å bytte til elbil, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun vil gi spesiell ros til Venstre, Høyre og KrF som fremmet forslaget i Oslo bystyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Hittil i år er 46 % av nybilsalget i Oslo elbiler (22 %) eller ladbare hybrider (18 %). 60 % av befolkningen i Oslo bor i blokk eller større boligkomplekser. Behovet for lading er kraftig voksende og å få på plass hjemmelading der folk bor, er avgjørende for å nå det nasjonale målet om at 100 % av nybilsalget skal være nullutslipp innen 2025.

Bare 20 % investeringsstøtte

Konkret støtter Oslo kommune nå grunninfrastruktur knyttet til lading i borettslag og sameier. Det gis støtte på 20 % av investeringskostnadene inntil 5.000 kroner per ladeplass det legges til rette for. Hver enkelt borettslag eller sameie kan få støtte opp til 1 million kroner. Dette inkluderer blant annet elektrisk installasjon fram til ladestasjonene, smart styring som automatisk fordeler tilgjengelig effekt, ekstern rådgiving og prosjektering. Selve ladestasjonen må hver enkelt bruker betale selv.

– Vi foreslo at det det bør gis støtte til 50 % av investeringskostnaden, kommunen har landet på 20 %. Selv om vi er svært positive til at en støtteordning nå er på plass, mener vi likevel at begrensningen oppad må økes, sier Christina Bu.

Et regneeksempel kan være at et borettslag med 100 parkeringsplasser vil ha en investeringskostnad på 7.500 kroner per ladeplass. Det gir en total kostnad på 750.000 kroner som utløser 150.000 kroner i støtte. I tillegg må hver enkelt bruker betale rundt 20.000 for selve ladeboksen inkludert installasjon.

– Når  Oslo kommune nå har laget en modell som begrenser støttebeløpet til bare 20 % av totalkostnadene, vil investeringene fortsatt vil være for store for mange. Det er viktig at støtteordningen er god nok til at den har stor utløsende effekt. Vi må tenke i stor skala, og få mange nok borettslag ladeklare, slik at vi er i rute med 2025-målene, mener Christina Bu.

Tidligere har det kommet et lovkrav fra Stortinget der beboere i borettslag og sameier har rett til å sette opp ladestasjon på egen parkeringsplass med mindre styret har en saklig grunn til å nekte.

Ønsker nasjonal støtteordning

– Med det nasjonale lovkravet kombinert med støtteordningen i Oslo har vi kommet et steg videre. Nå må alle de andre bykommunene komme på banen. Vi vil også oppfordre Enova til å innføre en tilsvarende støtteordning for borettslag og sameier på nasjonal basis slik at alle som bor i leilighet i hele landet kan bytte til elbil, oppfordrer Christina Bu.

De elbileierne som bor i leilighet bruker også i større grad offentlige ladestasjoner hvis de ikke har mulighet til lade hjemme. Med fast ladeplass i borettslaget vil også det økende presset på de offentlige ladestasjoner bli mindre.

Lademøte og laderådgivning

Neste uke arrangerer Oslo og Akershus elbilforening det store lademøtet hvor de som vurderer å tilrettelegge for lading kan få mange gode tips og innspill fra flere ladeeksperter.

Norsk elbilforening tilbyr også laderådgivning for borettslag og sameier.